Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA: SUDSKE TAKSE DO 5.000 DINARA PLAćAJU SE TAKSENIM MARKAMA, DOK ćE TAKSE SKUPLJE OD 5.000 DINARA PLAćATI U GOTOVOM NOVCU. TAKSENE MARKE BIćE U APOENIMA OD 10 DINARA DO 5.000 DINARA, TRETIRAćE SE KAO NOVAC I NEćE MOćI DA SE POJAVE DVE ISTE JER ćE SVAKA IMATI JEDINSTVENI BAR-KOD


Taksene marke kojima će građani i advokati moći da plaćaju sudske takse do 5.000 dinara, od sredine aprila 2016. godine ponovo će biti u upotrebi. To bi trebalo da uštedi novac i uvede disciplinu u naplatu sudskih taksi.

Prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015), koji je usvojen u decembru 2015. godine, takse predviđene Taksenom tarifom, u iznosu do 5.000 dinara, plaćaju se u sudskim taksenim markama, a ako su skuplje u gotovom novcu. Rešenjem Vlade Republike Srbije, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca je pružalac usluge štampanja taksenih maraka, a "Pošta Srbije" je ovlašćeni distributer i prodavac.

Prednosti koje donose sudske taksene marke, kao sredstvo plaćanja, jesu ušteda vremena, jer građani i pravna lica više neće morati da čekaju u redovima i ušteda novca, jer se provizija na taksene marke neće naplaćivati. Do sada su, prilikom uplate sudskih taksi, građani morali da plate proviziju, koja je u Pošti Srbije za najmanje iznose bila 45 dinara, a u poslovnim bankama čak i do 160 dinara.

Advokat Srđan Dobrosavljev kaže da je uvođenje taksenih marki za njihovu struku dobro zbog pojednostavljenja procedure naplate. "Mi možemo da kupimo različite iznose takenih maraka unapred, da ih imamo uvek sa sobom i za šta god treba na licu mesta možemo to da platimo taksenim markama."

Ministar pravde, Nikola Selaković, rekao je da će deo prihoda od prodaje sudskih taksenih marki biti iskoristišćen za osavremenjavanje načina plaćanja elektronskim putem i putem mobilnog telefona, kao i u renoviranje sudskih zgrada, kupovinu opreme, kao i povećanje standarda zaposlenih u sudovima.

Direktor Pošte je rekao da će 201 pošta opsluživati 260 sudova, uključujući i devet pošta na Kosovu i Metohiji i dodao da će biti otvoren šalter pošte svuda gde je to moguće da bi svi sudovi u Srbiji bili pokriveni.

U prodaju će biti puštene taksene marke u apoenima od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000 i 5.000 dinara, tretiraće se kao novac i neće moći da se pojave dve iste jer će svaka imati jedinstveni bar-kod.

Od prodaje taksenih marki za sudske postupke "Pošta Srbije" će dobijati 10 odsto prihoda. Ostatak novca "Pošta" će uplaćivati na račun otvoren za uplatu javnih prihoda od sudskih taksi.

Izvor: Vebsajt RTV, 14.03.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija