Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJEN PRIRUČNIK ZA PRIMENU KOMUNIKACIONE STRATEGIJE JAVNOG TUŽILAŠTVA ZA BOLJU KOMUNIKACIJU JAVNOG TUŽILAŠTVA, MEDIJA I JAVNOSTI: PRIRUčNIK UKAZUJE U KOJIM FAZAMA KRIVIčNOG POSTUPA INFORMACIJE MOGU DE SE PROSLEDE MEDIJIMA, A DA SE NE UGROZI TOK POSTUPKA I ISTRAGE


Priručnik za primenu Komunikacione strategije javnog tužilaštva "Vodič za komunikaciju javnog tužilaštva, medija i javnosti", predstavljen je u prostorijama Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.

Autori priručnika su sekretar Državnog veća tužilaca, Tomo Zorić, Kooridnator za spovođenje komunikacione strategije i zamenik javnog tužioca, Milica Ljubičić i novinar RTS-a, Bojana Mlađenović.

Priručnik između ostalog, ukazuje u kojim fazama krivičnog postupa koje informacije se mogu proslediti medijima, a da se ne ugrozi tok postupka i istrage.

Takođe razmatra načine na koji način tužilaštva treba da komuniciraju sa predstavnicima medija i kako da postupaju u kriznim situacijama, a takođe ukazuje na štetnost curenja informacija koje bi mogle da ugroze krivični postupak.

U Priručniku su predstavljeni i konktetni primeri iz prakse postupanja što domaćeg što stranih tužilaštava.

Prema rečima autora, Priručnik je podjednako namenjen predstavnicima tužilaštva ovlašćenim da komuniciraju sa medijima kao i predstavnicima medija.

Svrha mu je da ciljnim grupama pomogne u postizanju profesionalnog i odgovornog izveštvanja kroz poštovanje načela i zagarantovanih prava učesnika u postupku.

Pored toga, Priručnik ima za cilj i da jednoj i drugoj strani ukaže na međusobne načine rada, sa ciljem boljeg razumevanja izgradnje istinskog partnerskog odnosa u funkciji istinitog, efikasnog i pravovremenog informisanja građana.

Izradu Priručnika podržala je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ preko Programa za pravnu i pravosudnu saradnju.

Prvi tiraž Priručnika izrađen je u 300 primeraka i biće distribuiran po tužilaštvima.

Izvor: Vebsajt Blic, I.M., 15.03.2016.
Naslov: Redakcija