Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OKRUGLI STO O SPREČAVANJU PORODIČNOG NASILJA I NASILJA NAD ŽENAMA 16. MARTA 2016. GODINE: JEDNA OD TEMA BIćE I IZRADA NACRTA ZAKONA O ZAšTITI OD NASILJA U PORODICI I SUZBIJANJU KRIVIčNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE I BRAKA I PORODICE


Ministarstvo pravde uz podršku Plac projekta (Policy and Legal Advice Centre) organizuje, 16. marta 2016. godine okrugli sto na kojem će se govoriti o harmonizaciji Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) sa odredbama Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Okrugli sto će se održati u Palati Srbije (sala 233, Bulevar Mihajla Pupina br.2) sa početkom u 10 časova.

Uvodne reči daće državni sekretar Ministarstva pravde, Radomir Ilić, zatim rukovodilac Plac projekta, Marija Pejčinović Burić, kao i predsednik skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Meho Omerović.

Jedna od tema ovog skupa biće i izrada Nacrta zakona o zaštiti od nasilja u porodici i suzbijanju krivičnih dela protiv polne slobode i braka i porodice.

Plac projekat od jula 2013. godine pruža podršku Srbiji u pripremama za pristupanje Evropskoj uniji, putem unapređenja strukture i mehanizama za usklađivanje srpskog zakonodavstva sa evropskim pravnim tekovinama. Plac projekat finansiran je od strane Evropske unije.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 15.03.2016.
Naslov: Redakcija