Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI FIZIČKIH LICA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA: PRAVILNIKOM SE PROPISUJU BLIżI USLOVI KOJE MORA DA ISPUNJAVA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA OBAVLJANJE LEKARSKIH PREGLEDA ZA UTVRđIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI FIZIčKIH LICA ZA DRżANJE I NOšENJE ORUżJA I BLIżI USLOVI KOJE, U POGLEDU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRżANJE I NOšENJE ORUżJA, MORAJU DA ISPUNJAVAJU FIZIčKA LICA KOJA DRżE I NOSE ORUżJE. UVERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI IZDAJE SE SA ROKOM VAżENJA OD PET GODINA


Svi koji nose i poseduju oružje moraće da idu na preglede kod psihijatra, psihologa i oftalmologa kako bi se utvrdilo da oružje ne predstavlja problem za njih i okolinu.

Pregledi će biti obavezni na svakih pet godina i biće rigorozniji od pregleda za produženje vozačke dozvole. Novim Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016 - dalje: Pravilnik) na prvom mestu predviđeni su psihijatrijski i psihološki nalazi kako bi se utvrdio eventualni pad praga tolerancije usled čega bi oružje moglo da predstavlja problem za njegovog vlasnika i za okolinu. Poseban akcenat stavljen je na psihološki intervju, kao i na procenu osobina ličnosti, njene emocionalne stabilnosti, senzibiliteta i psihičkog statusa.

Lekarski pregled obuhvatao bi i pregled lekara opšte prakse i neuropsihijatra, a ukoliko lekar proceni, dozvoljeno je raditi i druge lekarke preglede. Obavezna je i laboratorijska analiza krvi, kao i ispitivanje sluha i vida, što bi sve zajedno moglo da košta oko 4.000 dinara.

Pravilnik Ministarstva zdravlja, koji je stupio na snagu 10. marta 2016. godine, predviđa i da građani koji žele oružje moraju dati pisanu saglasnost za obavljanje testa na psihoaktivne supstance. Ako je fizičko lice proglašeno zdravstveno nesposobnim za držanje i nošenje oružja, novi zdravstveni pregled nije moguć pre isteka roka od šest meseci.

Novina je i da se zdravstveni karton sa nalazima ovih pregleda stavlja pod ključ. Pravilnikom se, naime, od zdravstvene ustanove traži da ima metalni ormar sa ključem u kome će se čuvati zdravstveni kartoni o sposobnosti građana da drže i nose oružje.

U Ministarstvu zdravlja kažu da Srbija prvi put dobija ovakav Pravilnik koji je predviđen Zakonom o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015).

- Pravila koja regulišu zdravstvenu sposobnost građana koji nose oružje sada su u skladu sa pravilima u EU - naveli su u Ministarstvu.

Na pitanje zašto medicinske ustanove moraju da imaju metalni orman s ključem, u Ministarstvu odgovaraju: "Radi zaštite podataka o ličnosti i zaštite njihove zdravstvene dokumentacije".

Ministar unutrašnjih poslova izjavio je prošle godine da je 92 odsto krivičnih dela izvršeno nelegalnim oružjem. Procenjuje se da u Srbiji ima između 200.000 i 900.000 komada oružja, a veliki broj potiče iz ratova devedesetih godina.

Izvor: Vebsajt Blic, S. Lakić, S. Todorović, 14.03.2016.
Naslov: Redakcija