Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: PRODAVAC JE DUżAN DA BEZ ODLAGANJA, A NAJKASNIJE U ROKU OD OSAM DANA OD DANA PRIJEMA REKLAMACIJE, PISANIM ILI ELEKTRONSKIM PUTEM ODGOVORI POTROšAčU NA IZJAVLJENU REKLAMACIJU. ODGOVOR PRODAVCA NA REKLAMACIJU POTROšAčA MORA DA SADRżI ODLUKU DA LI PRIHVATA REKLAMACIJU, IZJAšNJENJE O ZAHTEVU POTROšAčA I KONKRETAN PREDLOG I ROK ZA REšAVANJE REKLAMACIJE. ROK NE MOżE DA BUDE DUżI OD 15 DANA, ODNOSNO 30 DANA ZA TEHNIčKU ROBU I NAMEšTAJ, OD DANA PODNOšENJA REKLAMACIJE


U potrošačkim organizacijama smatraju da je zaštita prava i interesa potrošača u Srbiji nedovoljna, ali znatno bolja nego ranije.

Stiče se utisak da su trgovci mnogo spremniji da izađu u susret potrošačima kada se javi problem. Zaštita kolektivnog interesa potrošača i peciznija ovlašćenja i obaveze tržišne inspekcije možda su najvažniji delovi važećeg Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon - dalje: Zakon). Ipak, problemi i dalje postoje.

Od 2002. do 2014. godine promenjena su četiri Zakona o zaštiti potrošača. Stručnjaci smatraju da je važeći najbolji.

Predsednik Pokreta potrošača Beograda, Petar Bogosavljević, kaže da na prvo mesto izdvaja formiranje savetodavnih tela koja se obavezno konsultuju u donošenju svih odluka o pravima potrošača.

"Formiranje i stvaranje uslova za mirno rešavanje potrošačkih sporova, posebno skraćenje roka za rešavanje reklamacija potrošača sa 45 na 15 dana, izuzetno na 30 dana, i odgovori trgovaca na na reklamaciju u roku od osam dana", kaže Bogosavljević.

Prošle godine bilo je 14,5 hiljada prigovora potrošača. Dve hiljade manje nego 2014. godini.

Pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, za zaštitu potrošača, Vesna Novaković, rekla je da se dve trećine potrošača žali na nesaobraznost robe i usluga.

"Dakle, praktično roba i usluga koju su kupili nisu očekivanog kvaliteta. Kada je u pitanju roba najviše se žale na obuću, računare i IT opremu i mobilne telefone, a kada su u pitanju usluge, najveći broj prijava je za struju, vodu, gas i telekomunikacione usluge", kaže Novakovićeva.

Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, Goran Papović, je rekao da sve više građana zna svoja prava i da je prošle godine to bilo svega 15 do 20 odsto, dok sada svoja prava zna čak oko 70 odsto građana.

"Tražimo uvođenje prekršajnih naloga odnosno izmene i dopune Zakona, to znači da za sve prekršaje koje trgovac napravi, a dokazivo je odmah, da se ne ide na sud", naveo je Papović.

On navodi i da u periodu od dve godine kupac ima pravo na reklamaciju iako nema garanciju za kupljeni proizvod, a trgovac ima osam dana rok da odgovori na reklamaciju. Takođe, šest meseci kupac ima pravo da robu koja nije ispravna zameni ili traži novac nazad. U tih šest meseci neispravna roba može biti popravljena, ali izričito uz saglasnost kupca.

Pre 15 godina u Srbiji je bilo pet-šest potrošačkih organizacija. Prema poslednjoj evidenciji Ministarstva sada ih je 26. Pored evidentiranih, postoji još nekoliko neevidentiranih udruženja.

Izvor: Vebsajt RTS i Tanjug, 15.03.2016.
Naslov: Redakcija