Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANE PRVE JAVNE KONSULTACIJE ZA PRIPREMU NACRTA ZAKONA O ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PREMA ŽIVOTNOJ SREDINI: PREDSTAVLJENI OSNOVNI ZAHTEVI I SADRżINA DIREKTIVE O ODGOVORNOSTI ZA šTETU PREMA żIVOTNOJ SREDINI 2004/35 /EC čIJA REšENJA ćE BITI IMPLEMENTIRANA U NACRT


Prve javne konsultacije za pripremu Nacrta zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini održane su u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije u okviru PLAC projekta (Policy and Legal Advice Centre).

Dušan Stokić, rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine PKS rekao je da Direktiva ima značajno mesto u okviru Poglavlja 27 pregovora o članstvu u EU. Aktivno učešće privrede u ovim konsultacijama doprineće da se zahtevi i ciljevi ove direktive uspešno ispune i implementiraju na pravi način, zaključio je.

Važno je učešće javnosti u donošenju odluka po pitanju životne sredine, smatra Slobodan Erdeljan, pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ministarstvo je donelo odluku da se dok je zakon u fazi nacrta u njegovu izradu uključe sve zainteresovane strane, kao i najšira javnost.

Marija Pejčinović Burić, vođa projektnog tima, PLAC projekta naglasila je da je cilj politike EU u oblasti životne sredine da promoviše održivi razvoj i zaštitu životne sredine za sadašnje i buduće generacije. Ona se zasniva na preventivnim aktivnostima, principu da "zagađivač plaća", borbi protiv ekološke štete na izvoru, zajedničkoj odgovornosti i integrisanju ekološke zaštite u druge politike EU. Ona je naglasila da PLAC projekat podržava pristup javnih konsultacija i da je u slučaju ovog zakona ovo prvi od četiri predviđena ovakva skupa na ovu temu.

Planirano je da Nacrt zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini bude završen do kraja juna, izjavila je predsednik Radne grupe za izradu tog dokumenta Tina Janjatović.

Taj akt će, prema njenim rečima, uvesti obavezu da operater obavesti nadležne o nastaloj šteti i preduzme sve neophodne mere, kao i princip "zagađivač plaća", rekla je Janjatović. "Zagađivači su finansijski odgovorni za remedijaciju i sprečavanje štete po životnu sredinu i oni pokrivaju troškove". Direktiva o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini, doneta 2004., donošenjem ovog zakona biće uvedena u pravni sistem Srbije.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 15.03.2015.