Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBRASCI ZAHTEVA ZA LOKACIJSKU I GRAĐEVINSKU DOZVOLU I ŠEME OBJEDINJENE PROCEDURE I PROCEDURE ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA


Gradska uprava Grada Beograda, na svom sajtu objavila je obrasce zahteva za lokacijsku i građevinsku dozvolu i šeme objedinjene procedure i procedure za izdavanje lokacijskih uslova. Obrasci i šeme se mogu preuzeti sa sajta Gradske uprave:

1. Izdavanje građevinske dozvole

2. Lokacijski uslovi

3. Izdavanje upotrebne dozvole

4. Objedinjena procedura

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 13.03.2015.