Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OGLAS ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE ISPITA ZA IZVRŠITELJA


Ministarstvo pravde poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove da podnesu prijavu za polaganje ispita za izvršitelja.

Pismeni deo ispita održaće se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu dana 22. marta 2015. godine sa početkom u 10 časova.

O datumu, vremenu i mestu održavanja usmenog dela ispita svi kandidati koji su položili pismeni deo ispit biće obavešteni se na internet stranici Ministarstva pravde.

Prijava za polaganje ispita za izvršitelja sa dokazima dostavlja se zaključno sa 13. martom 2015. godine na adresu: Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakon "Prijava za ispit za izvršitelja".

Osoba zadužena za kontakt povodom oglasa je Olivera Janjić-Žerajić, telefon broj: 011/36-22-350, u vremenu od 8-15 sati.

Opširnije informacije o ispitu možete pronaći ovde. (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 15.03.2015.