Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE PROPISA KOJE SU BILE USLOV ZA POTPISIVANJE ARANŽMANA SA MMF: RAZGRANIčAVANJE NADLEżNOSTI MINISTARSTAVA, TRANSFORMACIJA PORESKE UPRAVE, EPS, IZMENE ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE


Cilj aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom je smanjenje budžetkog deficita i javnog duga. Međutim, potpisivanjem sporazuma sa MMF-om, Vlada Srbije obavezala se da će konkretne poslove završiti u veoma kratkom roku - do kraja marta i u junu.

"Vreme curi, evo, već smo videli da je rok za povećanje cene struje 1. april, što je tehnički nemoguće izvesti", smatra član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.

I pre nego što prođe rok za poskupljenje struje, Vlada je dužna da razgraniči nadležnosti ministarstava, posebno finansija i ekonomije. 

"Nacrt je urađen i trenutno je na usaglašavanju u našim ministarstvima. Na sednici Vlade ćemo ga imati za dve nedelje", dodaje ministar privrede Željko Sertić. 

Martovski zadatak je i da se usvoji program transformacije Poreske uprave. Takođe, očekuje se i plan finansijske rekonstrukcije EPS-a.

Sledeći rok je jun – da se promeni Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn. i 125/2014 - usklađeni din. izn.), a da se Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) proširi i na međusobna plaćanja u okviru javnog sektora. Treba da se završi i registar svih zaposlenih kod države, od administracije do proizvodnje.

 "Do juna očekujemo da registar zaposlenih kod države bude značajno ojačan. On i danas postoji, ali ima dosta slabosti i to je u nadležnosti Ministarstva finansija. Kako registar taj zaposlenih, tako i registar koji bi proizašao iz centralnog obračuna plaćanja, a koji bi bio još pouzdaniji, ali za koji je potrebno više vremena", kaže potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave Kori Udovički. 

Rokovi su kratki i teško je da će se dogovoreno ispuniti, upozoravaju upućeni.

"Ako vi neki od tih parametara ne ispunite, to ne mora da znači da će sporazum biti prekinut. Do toga dolazi, kao u slučaju 2012, kad je ono ispod crte bilo sakriveno. Ali oni će pomerati rok da biste ispunili rok, ali će zaoštriti neke druge ciljeve", navodi Stamenković.  

Izvor: Blic, 15.03.2015.