Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O MATIČNIM KNJIGAMA: Od 1. januara 2019. godine omogućena promena pola u matičnim knjigama na osnovu potvrde zdravstvene ustanove, a sama hirurška intervencija promene pola nije uslov za promenu identiteta


Promena pola u matičnu knjigu rođenih, od 1. januara 2019. godine, kada je počela primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018 - dalje: Zakon), upisivaće se na osnovu potvrde zdravstvene ustanove, a sama hirurška intervencija promene pola nije uslov za promenu identiteta. U matičnu knjigu rođenih, drugi pol i ime, transrodne osobe moći će da upišu posle najmanje godinu dana hormonske terapije, praćene od strane psihijatra i endokrinologa.

- Do sada su se građani koji su promenili pol suočavali sa administrativnim poteškoćama u ostvarivanju svojih prava - kaže Marina Dražić, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave za oblast matičnih knjiga. - Zato je Ministarstvo pokrenulo postupak izmene propisa. U matičnu knjigu rođenih upisuje se podatak o promeni pola na osnovu rešenja matičara. Ono se donosi na osnovu propisane potvrde nadležne zdravstvene ustanove. Dva ministra potpisala su u decembru Pravilnik o načinu izdavanja i obrascu potvrde nadležne zdravstvene ustanove o promeni pola ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018), koji uređuje način izdavanja i propisuje obrazac potvrde nadležne zdravstvene ustanove o promeni pola.

Iako je to pomak napred u odnosu na dosadašnju praksu, u organizacijama za zaštitu prava ovih osoba nisu potpuno zadovoljni novim rešenjem i smatraju da bi i u Srbiji, transrodnim osobama, kao u mnogim drugim zemljama, trebalo omogućiti da promene podatke samo na osnovu doživljaja svog rodnog identiteta, bez uslovljavanja medicinskim procedurama.

- S obzirom na to da su prakse oko promena podataka u matičnim knjigama dosad bile različite, pa se dešavalo da osoba mora na pregled kod specijaliste za sudsku medicinu, uspostavljanje jasnih kriterijuma jeste korak napred, ali ovo rešenje nije potpuno, niti u najboljem interesu kako trans osoba, tako ni države - kaže Milan Đurić, iz Gayten-LGBT. - Nisu sve osobe koje su zapravo drugog pola od onog kako su rođene, u mogućnosti da primaju hormonsku terapiju, niti da idu na operaciju. Ako su lična osećanja drugačija, ako vizuelni identitet te osobe ne odgovara polu navedenom u ispravama, ona će i dalje biti i u pravnom, i u egzistencijalnom vakuumu.

Kada transeksualna osoba, recimo, iz muškog pređe u ženski pol i ostvari se kroz ženski identitet, u mnogim zemljama formalno može da promeni dokumenta, poput lične karte ili vozačke dozvole. U Srbiji, naime, ne postoje propisi koji regulišu postupanje u takvim situacijama. Muškarac koji postaje žena bi trebalo da bude upisana pod novim ženskim imenom, novostečenim polom i novim matičnim brojem. Sa novom ličnom kartom i medicinskom dokumentacijom se onda obrati MUP-u na opštini gde živi. Lična dokumenta se u našim opštinama dobijaju bez problema i poklapaju se sa onima pri rođenju.

Osobe koje promene pol, međutim, imaju problem kod dobijanja, recimo, školskih svedočanstava. Tada bi trebalo da se obrate poverenici za zaštitu ravnopravnosti koja je obrazovnim ustanovama dala preporuke po kojima su one dužne da postupaju u slučaju transpolnih osoba.

U Srbiji se od 2011. godine pol menja o trošku zdravstvenog osiguranja. Godišnje pol promeni pet do osam osoba, a procenjuje se da je ovakvu transformaciju u Srbiji dosad uradilo oko 300 do 400 ljudi. Zdravstvena ustanova potvrdu o promeni pola dostavlja matičaru poštom, a od sledeće godine to će činiti i elektronski.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. R. - J. Ž. S., 11.01.2019.
Naslov: Redakcija