Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Primena Zakona počinje od 2020. godine


Primena novog načina obračuna zarada u javnom sektoru očekuje se dogodine budući da je ranije odlučeno da se odloži primena Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 108/2016, 113/2017 i 95/2018) za 2020. godinu jer su potrebne dodatne finansijske analize.

To praktično znači da se do 1. januara 2020. odlaže primena propisa o platnim razredima, odnosno pravilo "jednake plate za isti posao".

Stručnjaci ukazuju da je reč o složenom poslu koji se ne može odmah sprovesti u delo već postepeno, a sindikati dele taj stav i ističu da je važno da oni takođe budu uključeni u dalje analize i predloge rešenja.

Cilj je da za isti posao u svakoj službi plata bude jednaka, kao i da se zaposlenima učinak pravedno meri kroz uvođenje jedinstvene osnovice za ceo javni sektor i precizno definisanih koeficijenta.

Nakon donošenja odluke o odlaganju Zakona početkom novembra, iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, objašnjeno je da je reforma sistema plata izuzetno važan proces koji treba da uredi sistem plata i radnih odnosa svih zaposlenih u javnoj upravi.

Kako ističu, bitno je da se konačno zna ko, koliko, za koji posao treba da zaradi, a da se pritom obezbedi bolje upravljanje i kadrovima i javnim finansijama.

"Tokom celog procesa, Vlada Srbije je uključivala sve sindikate, stručnu i zainteresovanu javnost u cilju pronalaženja najboljeg rešenja. Reforma podrazumeva promene iz korena u određivanju plate, napredovanja po učinku i obezbeđivanju transparentnije i fer raspodele zarada", navode u Ministarstvu.

Budući da je reforma izazvala veliku pažnju i zainteresovanost javnih službi u želji da se popravi njihov položaj, započete su finansijske analize dogovorenih postupaka.

"Odlučeno je da je neophodno uraditi dodatne finansijske analize tokom 2019. godine, kako bi reforma dala pun efekat od samog početka svoje primene, početkom 2020. godine. Ovakva odluka pre svega počiva na uvažavanju svih potreba zaposlenih javnih službi, a ne ugrožavajući dostignutu fiskalnu stabilnost", saopšteno je iz Ministarstva državne uprave.

Vlada Srbije početkom novembra odlučila je da odloži, pored Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i Zakon o zaposlenima u javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 95/2018).

Uvođenje platnih razreda za zaposlene u javnim službama predviđeno je Zakonom o sistemu plata u javnom sektoru koji je usvojila Narodna skupština Srbije 14. decembra 2017. godine.

Tada je usvojen i Zakon o zaposlenima u javnim službama, koji predviđa da će za isti posao u svakoj službi plata biti ista.

Plan je bio da se zaposlenima pravedno meri učinak.

Profesor Ekonomskog fakulteta Miroljub Arsić kaže da je značajan posao već urađen jer je država već prikupila podatke o radnim mestima i sada raspolaže informacijama ko radi na kojim mestima, koliko su plaćeni zaposleni, i na osnovu toga može da upoređuje podatke.

"Važno je da se vidi koje zarade su niske, a koje preterano visoke i da se na osnovu opravdanih kriterijuma i u odnosu na složenost posla, odgovornost i rizike odrede ciljni odnosi u okviru javnog sektora. To je potrebno dostići u narednih nekoliko godina i nije moguće odjednom", objašnjava Arsić.

Takođe, to će dosta zavisiti i od ekonomskih pokazatelja, odnosno nivoom rasta BDP-a.

"Nije stvar samo u stručnim aspektima, koji nisu jednostavni. Postoje i interesne grupe kojima su sada veće plate od onoga što bi odgovaralo objektivnim parametrima, pa se prirodno, protive uvođenju platnih razreda. Oni koji sada imaju visoke plate u odnosu na objektivne karakteristike i kriterijume i kojima je najavljen sporiji rast zarada verovatno su protiv uvođenja platnih razreda", objašnjava.

Predsednik UGS Sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković takođe kaže da je ovaj posao izuzetno složen.

Navodi da je rasprava pre tri meseca završena bez konačnog efekta, da su sindikati učestvovali u pregovorima oko platnih razreda i da se nada da će ponovo biti deo daljeg toka pregovora.

"Imate brojne službe sa visoko obrazovanim ljudima poput prosvete, ne možete ih držati ispod standarda a sa druge strane postoje i tržišni impulsi, odnosno da budu zadovoljni i zaposleni u zdravstvu, medicinske sestre i zdravstveni radnici...", objašnjava Stojiljković za Tanjug.

Kako kaže, "ovo je posao u koji se moraju uključiti sindikati".

"Sindikati su zainteresovani za ovu priču koju nije jednostavno završiti i predstoje ozbiljne pripreme i razgovori i što se više pažnje posveti tome, to će biti bolje", smatra Stojiljković.

Izvor: Vebsajt RTV, 12.01.2019.
Naslov: Redakcija