Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKORO POOŠTRAVANJE KRIVIČNE KAZNENE POLITIKE


Ministarka pravde Nela Kuburović najavila je da će predložiti reformske korake kako bismo poboljšali blagu kaznenu politiku u Srbiji.

"Analiza je pokazala da iako smo pokušali da Krivičnim zakonikom ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) propišemo visoke kazne za određena krivična dela, sudovi su u velikom broju i u većini slučajeva davali uslovne osude za nasilničko ponašanje ili za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojne droge. Gotovo 60 odsto osuđenih lica dobilo je uslovne osude", rekla je Kuburović.

To, kako je rekla, pokazuje da treba da menjamo Krivični zakonik i preispitamo krivična dela i propisane kazne i da utičemo da se kaznena politika promeni.

Kaznenom politikom možemo delovati preventivno, navela je ministarka.

Prema njenim rečima, MUP i Ministarstvo pravde su radili na reformi krivično pravne zaštite, što pokazuje i poboljšanje opreme, obuke policijskih službenika, policije i tužilaštva, kao i akcija kakva je danas sprovedena.

"Imamo veliki broj krivičnih prijava koje ne prati veliki broj optužnica. A veliki broj optužnica se ne završi osuđujućim presudama, upravo sve ove reforme treba da dovedu da imamo odgovarajući broj optužnica koje će se završiti osuđujućim presudama", rekla je Kuburović.

Na pitanje novinara kada bi izmene Krivičnog zakonika mogle da zažive u praksi, ako bi se svi subjekti složili, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da bi, ako bi sve išlo kako treba, bilo realno da se za tridesetak dana dođe do nacrta koji bi bio upućen Vladi.

Izvor: Vebsajt RTV, 11.01.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija