Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NEZAKONITA NAPLATA RAČUNA ZA VRTIĆ: Sudska praksa apelacionih sudova u vezi sa ovim sporovima je ujednačena, a kao takva i potvrđena od Vrhovnog kasacionog suda. Sudovi ove predmete sude kao sporove o naknadi štete kod kojih je rok zastarelosti tri godine od dana podnošenja tužbe


Od prvih pravnosnažnih presuda zbog preplaćene cene boravka dece u vrtićima prošlo je više od četiri meseca, a u beogradskim sudovima ističu da je doneto još odluka, ali sa različitim ishodima – u korist i na štetu roditelja.

Prethodnih godinu i po dana podneto je oko 13.000 tužbi roditelja koji su od 2010. do 2014. godine plaćali vrtić skuplje nego što je zakonom propisano. Prve pravnosnažne presude u korist roditelja donete su u septembru, ali u beogradskim sudovima ističu da evidencija ne omogućava utvrđivanje tačnog broja slučajeva koji su u međuvremenu rešeni. Uglavnom je reč o sporovima male vrednosti, koji su u nadležnosti viših sudova, dok su sporovi roditelja sa više dece, odnosno oni gde iznosi premašuju 3.000 evra, u nadležnosti Apelacionog suda.

- Sudska praksa sva četiri apelaciona suda je u vezi sa ovim sporovima ujednačena, a takva praksa je potvrđena i od Vrhovnog kasacionog suda i svi sudovi te sporove sude kao sporove o naknadi štete kod kojih je rok zastarelosti tri godine od dana podnošenja tužbe. Takođe, apelacioni sudovi su jedinstveni u stavu da svojstvu tuženih u ovim parnicama mogu imati Grad Beograd i vrtići kao solidarni dužnici – kažu u Apelacionom sudu u Beogradu.

Sume koje bi beogradskim roditeljima mogle da budu isplaćene razlikuju se u zavisnosti od slučaja.

Kako je ranije objašnjeno u Apelacionom sudu, roditelji imaju mogućnost da se sa pravnosnažnim presudama obrate tuženoj strani radi naplate štete, a i tužena strana ima mogućnost da sama izvrši dobrovoljnu isplatu u roku od 15 dana od dana prijema presude. Ukoliko se dosuđen iznos ne isplati dobrovoljno, roditelji imaju mogućnost da pokrenu izvršne postupke protiv tužene strane.

Prema tadašnjem Zakonu o predškolskom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010), roditelji su bili u obavezi da plaćaju 20 odsto ekonomske cene vrtića po detetu koja je pre pet-šest godina iznosila 13.300 dinara. Međutim, umesto 2.600, oni su sve do kraja 2012. godine izdvajali, zavisno od kategorije, i do 8.700 dinara, odnosno 6.000 više! Nakon poskupljenja u januaru 2013. godine računi su dostizali iznos od 9.700 dinara, iako je ekonomska cena ostala ista.

Izvor: Vebsajt Blic, M. R., 11.01.2018.
Naslov: Redakcija