Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA


Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je na današnjoj sednici izmene Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011, 31/2012, 57/2012, 78/2012, 87/2012, 107/2012, 62/2013, 125/2014 i 135/2014), kojima se propisuje dalje smanjenje stopa po kojima banke obračunavaju deviznu obaveznu rezervu za po jedan procentni poen – sa 27% na 26% na deo devizne osnovice koju čine obaveze sa ugovorenom ročnošću do dve godine i sa 20% na 19% na deo devizne osnovice koju čine obaveze sa ugovorenom ročnošću preko dve godine.

Istovremeno, izmenjena je i struktura devizne obavezne rezerve tako što je povećan deo koji se izdvaja u dinarima – sa 36% na 38% i sa 28% na 30%, u zavisnosti od ročnosti izvora finansiranja.

Odluka o izmeni Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije stupiće na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku RS", s tim da će banke prvi obračun obavezne rezerve po odredbama ove odluke dostaviti 17. januara 2015. godine, prema stanju osnovice u decembru 2014. godine.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 15.01.2015.