Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OKONČAN PROJEKAT "JAČANJE KAPACITETA PRAVOSUDNE AKADEMIJE"


Pravosudna akademija Srbije građena na temeljima evropskih pravnih načela kako bi postala neizostavna etapa uključivanja sudija i tužilaca u pravosuđe, izjavila je ministarka pravde, Nela Kuburović.

Kuburovićeva je na konferenciji povodom završetka projekta "Jačanje kapaciteta Pravosudne akademije" istakla da je početkom rada ove institucije 2010. godine uspostavljen pravni i institucionalni okvir savremenog obrazovanja sudija, tužilaca i ostalih lica zaposlenih u pravosuđu.

Tokom protekle dve godine, uz podršku USAID, počele su sa radom dve regionalne kancelarije odeljenja Pravosudne akademije u Novom Sadu i Kragujevcu, koje su do sada organizovale više od 200 obuka za nosioce pravosudnih funkcija, navela je ona.

Prema njenim rečima, taj projekat je doprineo izgradnji strateškog plana za dalji institucionalni razvoj, kao i za utvrđivanje kriterijuma za radno angažovanje trenera i mentora, kako bi se sa sigurnošću obezbedio visok kvalitet instruktora.

Kuburovićeva je podsetila na to da broj sudija, zamenika javnih tužilaca, sudijskih i tužilačkih saradnika, koji su stručna znanja usavršavali na Akademiji kroz stalnu ili specijalističku obuku, samo u jednoj godini iznosi približno 10.000.

Ona je ukazala i na dobru saradnju i partnerski odnos sa USAID-om, koji je u poslednjih deset godina pružao veliku podršku resornom ministarstvu i drugim pravosudnim institucijama, i to kroz razvoj IT sistema, pružanje tehničke pomoći i unapređenje pravosudne infrastrukture.

Reforma pravosuđa, kako je podvukla, zasnovana je na principima jačanja nezavisnosti, nepristrasnosti, odgovornosti, unapređenja efikasnosti i kvaliteta pravde, ali su brzina i kvalitet aktivnosti, koje ti principi definišu, neraskidivo povezani sa unapređenjem stručnosti.

Prema njenim rečima, od jačanja stručnosti nosilaca pravosudnih funkcija, ali i zaposlenih u pravosuđu, zavisi krajnji efekat koji svi želimo da postignemo, a to je poverenje građana u pravosudni sistem i jednak pristup pravdi.

Ministarstvo pravde kontinuirano prati rad Akademije i podržava jačanje njenih kapaciteta, dok Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca zajedno sa Akademijom sačinjavaju program obuke, objasnila je Kuburović.

Ona je podvukla da Akademija ima dovoljno kapaciteta da sprovede i organizuje potrebne edukacije, navodeći da je prilikom pripreme za početak sprovođenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici za vrlo kratko vreme uspela da organizuje i sprovede obuku za 1.800 ljudi.

Na konferenciji su govorili i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić, predsednik Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i ambasador SAD u Srbiji Kajl Skat.

Izvor: Vebsajt Vlada, 13.12.2017.
Naslov. Redakcija