Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE: Prava u skladu sa ovim zakonom ostvaruju lica koja su navršila 18 godina života zaključno sa 31. decembrom 2007. godine i da su na dan sticanja statusa nosioca prava bila upisana u birački spisak nadležnih opštinskih organa. Sve informacije o kretanjima svojih akcija građani mogu dobiti na šalterima "Poštanske štedionice" ili pozivom na broj telefona 011/20 20 292


Prema Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Sl. glasnik RS", br. 123/2007, 30/2010, 115/2014 i 112/2015) 4,8 miliona građana dobilo je 2010. godine besplatne akcije NIS-a, 2011. godine "Aerodroma", a 2012. godine "Telekoma". Oni koji nisu prodali akcije, ukoliko nisu dizali dividende, mogli su da skupe nešto više od dve hiljade dinara. Međutim, neki građani tvrde da nisu dizali dividende, a da im je na šalteru Pošte rečeno da na računu nemaju ništa ili da imaju samo oko 350 dinara. Nekima je rečeno da ih uopšte nema u registru za besplatne akcije.

Član IO "Poštanske štedionice" Danko Pavlović ističe da građani sve informacije o kretanjima svojih akcija mogu dobiti na šalterima "Poštanske štedionice".

"'Poštanska štedionica' ima detaljnu evidenciju o tome kuda su građani dali instrukcije da im se uplati novac", kaže Pavlović.

Napominje da je prošao dosta dug period od početka primene Zakona i da je najčešći način isplate sredstava, odnosno prodaje hartija od vrednosti, obraćanje građana u poslovnicama "Poštanske štedionice" i davanje naloga za prodaju hartija od vrednosti i podizanje dividendi.

Građani su takođe mogli isto da urade u poslovnicama Pošte, kaže Pavlović.

"Treći način, koji je ne manje zastupljen, jeste da su prilikom registracije hartija od vrednosti neki građani dali svoje postojeće tekuće račune gde su primali zarade", objašnjava Pavlović.

Navodi da je provera moguća i u Centralnom registru, kome se može pristupiti putem interneta.

Takođe, za sve informacije je dostupan i kol-centar Poštanske štedionice, gde pozivom na broj 011/20 20 292 građani mogu dobiti neophodne informacije.

Pavlović napominje da nisu svi građani ostvarili pravo na akcije, i da su uslov za dobijanje akcija ispunile osobe koje su 31. 12. 2007. godine bile punoletne, imale prebivalište u Srbiji i nisu u prethodnim procesima privatizacije stekle pravo na akcije.

Inače, od 4,8 miliona građana koji su stekli pravo na akcije, već prve godine je 2,5 miliona građana prodalo svoje akcije.

Izvor: Vebsajt RTS, 13.12.2016.
Naslov: Redakcija