Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

LEKARSKA KOMORA SRBIJE OSIGURAĆE LEKARE OD GREŠAKA: Ukoliko lekar napravi profesionalnu grešku u lečenju, a tuži ga onaj ko smatra da je oštećen ili to urade članovi njegove porodice, aktiviraće se osiguranje određene kompanije, čiji pravni tim može da se nagodi s podnosiocem tužbe ili da zastupa doktora na sudu i plati odštetu ukoliko greška bude dokazana. Ovo osiguranje pokrivaće sve grane medicine, sve struke i specijalnosti. Svaki lekar snosiće pojedinačnu odštetu do sume od 1.000 evra, a osiguranje će pokrivati u potpunosti sve odštete koje iznose više od 1.000 evra. Zdravstveni radnici biće osigurani dok leče pacijente u bolnicama, domovima zdravlja i klinikama, ali i onda kada budu radili dopunski, u nekoj privatnoj klinici


Lekarska komora Srbije raspisala je tender kako bi oko 30.000 lekara bilo osigurano od lekarske greške. Poslednji put lekari su ovakvu polisu imali pre šest godina.

Lekari će biti osigurani za štete nastale usled smrti, povrede tela ili oštećenja zdravlja pacijenata. Biće osigurani od stručne odgovornosti, ukoliko pacijent ima finansijske troškove. I kada ne budu informisali pacijenta o njihovom stanju ili bolesti, što im je obaveza, i tada će iza njih stajati polisa.

Vrednost javne nabavke, koja je pokrenuta 13. decembra 2016. godine, iznosi blizu 38 milijardi dinara, a svakom licenciranom doktoru u jednoj godini osiguranje će pokrivati najviše 20.000 evra. Zdravstveni radnici biće osigurani dok leče pacijente u bolnicama, domovima zdravlja i klinikama, ali i onda kada budu radili dopunski, u nekoj privatnoj klinici.

Prema konkursnoj dokumentaciji, ukupna suma osiguranja za sve odštetne slučajeve zajedno iznosiće 2 miliona evra, dok će osigurana suma biti minimum 12.000 evra po jednom lekaru.

Komora se opredelila za varijantu po kojoj se, ukoliko lekar napravi profesionalnu grešku u lečenju, a tuži ga onaj ko smatra da je oštećen ili to urade članovi njegove porodice, aktivira osiguranje određene kompanije, čiji pravni tim može da se nagodi s podnosiocem tužbe ili da zastupa doktora na sudu i plati odštetu ukoliko greška bude dokazana.

Ovo osiguranje pokrivaće sve grane medicine, sve struke i specijalnosti. Svaki lekar snosiće pojedinačnu odštetu do sume od 1.000 evra, a osiguranje će pokrivati u potpunosti sve odštete koje iznose više od 1.000 evra.

Javna nabavka trajaće do 20. januara 2017. godine, kada će biti organizovano javno otvaranje ponuda, a jedini kriterijum, koji je naveden u pozivu za podnošenje ponude, jeste najniža ponuđena cena.

Izvor: Vebsajt 021, 13.12.2016.
Naslov: Redakcija