Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA IZRADU NACIONALNOG I LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANJA, KAO I METODOLOGIJI ZA VRSTE, NAČINE I ROKOVE PRIKUPLJANJA PODATAKA: Dopuna se odnosi na metodologije za proračun količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh sa farmi brojlera, koka nosilja i svinja. Pravilnik stupa na snagu 16. decembra 2016. godine


Pravilnik o dopuni Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka ("Sl. glasnik RS", br. 98/2016) stupiće na snagu 16. decembra 2016. godine.

Dopuna se odnosi na metodologije za proračun količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh sa farmi:

  • Brojlera,
  • Koka nosilja,
  • Svinja.

Metodologije su usklađene sa najnovijim uputstvima koja se koriste za proračune emisija zagađujućih materija u vazduh.

U cilju sto lakšeg korišćenja metodologija pripremljeni su i odgovarajući emisioni kalkulatori, u Excel-u. Proračunate podatke iz emisionih kalkulatora potrebno je uneti u obrazac br. 2 Nacionalnog registra.

Sva dokumenta se mogu preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Agencija za zaštitu životne sredine, 12.12.2016.
Naslov: Redakcija