Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: SVA ODOBRENJA IZ OBLASTI OBAVLJANJA GEOLOšKIH ISTRAżIVANJA I EKSPLOATACIJE NEMETALIčNIH MINERALNIH SIROVINA IZDAJE MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE, ODNOSNO NADLEżNI POKRAJINSKI ORGAN, KADA SE SIROVINE NALAZE NA PROSTORU POKRAJINE


Opštine su prema Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011) iz 2011. godine izdavale odobrenja iz oblasti geoloških istraživanja i eksploatacije samo za određene mineralne sirovine koje se koriste za dobijanje građevinskog materijala. Analizom efekata primene tog Zakona ustanovljeno je da treba omogućiti bržu i efikasniju primenu Zakona u oblasti postupanja po zahtevima kompanija zainteresovanih za vršenje geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, s obzirom na to da su opštine poverenu nadležnost obavljale u veoma malom obimu.

Naime, samo oko 20 odsto opština je izdavalo dozvole, dok se većina lokalnih samouprava izjasnila da ne može da obavlja poverenu delatnost. To su obrazložile time da nemaju kadrovske potencijale niti finansijske mogućnosti za obavljanje tog posla - kažu u Ministarstvu rudarstva i energetike povodom kritika stručne javnosti zbog činjenice da odredbama novog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015 - dalje: Zakon) opštinama nije omogućeno da izdaju dozvole za istraživanje i eksploataciju ruda.

Dodaje se da su pojedine lokalne samouprave vraćale predmete i odustajale od vođenja postupka. U oblasti inspekcijskog nadzora samo je opština Aranđelovac imenovala inspektora iz oblasti rudarstva, koji nikad nije stupio u kontakt sa nadležnim Ministarstvom.

- Novi Zakon poput prethodnog propisuje iste uslove za istraživanje i eksploatacije za sve mineralne sirovine, pa prema tome i za nikl. Opštine prema starom Zakonu nisu imale poverenu delatnost u odnosu na nikl, već su, kao što je već rečeno, imale nadležnost izdavanja odobrenja iz oblasti geoloških istraživanja i eksploatacije samo za određene mineralne sirovine koje se koriste za dobijanje građevinskog materijala - navodi se u odgovoru Ministarstva.

Eksploatacija mineralnih sirovina i nemetalnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala vrši se na osnovu:

  • odobrenja za eksploataciono polje ili za eksploataciju;
  • izgradnju i upotrebu rudarskih objekata kao i za izvođenje rudarskih radova.

Time se samo rezerviše prostor za budući rudnik, dok investitor nema pravo eksploatacije mineralne sirovine dok ne obezbedi vlasništvo nad zemljištem ili pravo korišćenja nad zemljištem na kojim planiraju da vrše eksploataciju, pa tek tada dobija odobrenje za upotrebu rudarskih objekata.

Radovi u eksploatacionom polju na određenim parcelama mogu da se izvode u većini slučajeva tek za dvadeset godina, a investitor treba da uloži velika sredstva pre početka bilo kakvih radova, te je stoga predloženo da se dokaz o vlasništvu dostavlja tek kada radovi počnu, prema Zakonom definisanom vremenskom periodu, ističu u Ministarstvu.

Izvor: Vebsajt Danas, G. Vlaović, 11.12.2015.
Naslov: Redakcija