Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE ČLANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA: BROJ BODOVA POTREBNIH ZA OBNOVU LICENCE SMANJEN NA 20, A POSTOJI I MOGUćNOST PRENOšENJA BODOVA IZ JEDNE U DRUGU LICENCNU GODINU. UVODI SE I LICENCNI ISPIT I DOZVOLJAVA LEKARIMA KOJI NISU IMALI KONTINUIRANU EDUKACIJU DA KROZ PROVERU STRUčNOG ZNANJA OBNOVE LICENCU


Da bi se izbegla situacija da od prvog dana 2016. godine u zdravstvenim ustanovama Srbije pacijente leče lekari bez važeće licence, donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015 - dalje: Pravilnik), koji je na snazi od 12. decembra 2015. godine. Kao daleko povoljniji od prethodnog Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 i 40/2010), pretrpeo je mnoge izmene i promene i omogućio da se skupi određeni broj bodova i ne izgubi licenca.

"Smanjili smo broj bodova na godišnjem nivou. Taj broj bodova je iznosio 24, sada je 20. Ono što je takođe velika promena je mogućnost prenosa bodova sa godine na godinu, ali smo definisali da je minimalan broj bodova za jednu godinu 10", ističe državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Berislav Vekić.

Iako novi Pravilnik snižava kriterijume koje treba ispuniti da bi se produžila dozvola za rad, procenjuje se da ni spuštenu lestvicu neće moći da preskoči svaki deseti lekar.

"Na teritoriji Beograda, 1. januara 2016. godine licencu treba da obnovi 8.600 lekara, oko 1.600 nije podnelo zahtev. Da li su to ljudi koji su penzioneri, koji su preminuli ili neko ko je otišao u inostranstvo, mi to ne znamo. Od tih 7.000 možda oko 500 za teritoriju Beograda nisu ispunili uslov", ukazuje direktorka Lekarske komore Srbije, Vesna Jovanović.

Prema njenim rečima, za Srbiju se donekle statistički poklapaju parametri, a razlikuju se u nekoliko procenata.

Lekari koji nisu ispunili uslov za obnovu licence, polagaće licencni ispit o svom trošku.

Izvor: Vebsajt RTS, Vera Gajić, 13.12. 2015.
Naslov: Redakcija