Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDNACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA: PROFESIJE OD VEćEG JAVNOG ZNAčAJA IMAćE VEćU ODGOVORNOST AKO POčINE PROFESIONALNU GREšKU, POD KOJOM SE PODRAZUMEVA I OBIčNA NEPAżNJA. NOVINA JE DA ćE PRAVO NA NAKNADU NEMATERIJALNE šTETE IMATI I PRAVNA LICA


Da li će i posle usvajanja novog Građanskog zakonika, sledeće godine, nezadovoljni pacijenti i advokatski klijenti decenijama čekati na sudsku satisfakciju? Da li će i dalje kazne za lekarsku, apotekarsku ili inženjersku grešku biti simbolične ili čak nikakve? U Komisiji za izradu Građanskog zakonika (GZ) sigurni su da će stvari konačno doći na svoje mesto. Zato su posebnim članom Prednacrta GZ predvideli veću profesionalnu odgovornost za lekare, veterinare, apotekare, arhitekte, inženjere, notare, izvršitelje i advokate.

Do sada je u ovoj oblasti vladala bukvalno konfuzija, a sudska praksa je bila neujednačena. Ipak, u tome se svi slažu, malo je onih koji su zbog svoje greške odgovarali, a za to je, osim propisa, kriva i profesionalna solidarnost. Veštaci određene struke mahom nisu hteli da svedoče na štetu kolega. Ovo je posebno izraženo kod lekara, kaže Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije, ujedno i član Komisije za izradu GZ. Takođe, sudovi su tretirali samo grubu grešku, a Prednacrt GZ pod greškom podrazumeva i običnu nepažnju.

Ovo bi moglo da olakša muke pre svega članovima porodica koje su na operacionom stolu izgubile najmilije. Jer, najviše krivičnih prijava ima upravo za lekarsku grešku. Građani su prijave podnosili zbog dva dela - nesavesno pružanje i neukazivanje lekarske pomoći. Za tri godine podneto je 235 prijava, ali je osuđena samo 21 osoba, od čega sedam na zatvorske kazne. Ostali su dobili uslovne ili novčane osude.

Osim pred sudom, lekari mogu da odgovaraju i pred esnafom. Pred sudovima časti Lekarske komore Srbije, u koju je upisano 32.500 doktora, do sada je vođeno oko 900 postupaka, uglavnom vezanih za lekarsku grešku i odnos pacijent-lekar. Epilog je bio - tri trajna i šest privremenih oduzimanja licenci za rad. Iako u javnosti vlada mišljenje da je dokazivanje lekarske greške dugotrajno i mukotropno, i da pojedinac koji pokrene postupak zbog sumnje na nesavesno lečenje teško može da se bori sa solidarnošću lekara, dr Vesna Jovanović, direktor LKS, smatra da nije tako.

- Jedna je stvar zašto takvi sudski procesi dugo traju, a drugo su sumnje pojedinaca da lekari jedni druge štite, za koje zaista ne verujem da su opravdane - kaže doktorka Jovanović. - Nama kao strukovnoj organizaciji prebacuje se da procesi zastarevaju. Činjenica je, međutim, da naši sudovi časti i prvostepeni, i vrhovni, rade po Zakonu o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010). To znači da delo može da se prijavi godinu dana od događanja, a za tri godine od početka, proces zastareva. Takav je Zakon o komoramazdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005 i 99/2010). Iz iskustva znamo da to nije dobro i zato ćemo inicirati izmenu zakona. Činjenica je da je lekarska greška teško dokaziva, ali nema ni govora o lekarskoj solidarnosti i prikrivanju nesavesnog lečenja.

Doktorka Jovanović navodi da nigde u svetu pitanje lekarske greške nije pitanje krivične odgovornosti, nego naknade štete. Sudovi časti i etički odbori LKS imaju nadležnost da u slučaju nedostojnog ponašanja lekaru oduzmu licencu na šest meseci do pet godina. Licencu lekaru trajno oduzima takođe LKS, po nalogu krivičnih organa, kada lekar bude osuđen na teško delo protiv zdravlja ljudi. Njemu se ne može obnoviti licenca.

Što se tiče veterinara, po rečima Milice Ranković iz Udruženja "Feniks", većina prijava ostala je bez rezultata. Doduše, bilo je domaćina koji su privatno gonili veterinara zbog smrti konja ili krave, ali o tome nema statistike.

- Sve je više prijava protiv veterinara zbog falsifikovanja dokumentacije u prihvatilištima za napuštene pse. Oni proglašavaju pse agresivnim ili neizlečivo bolesnim i kada to nisu, samo da bi mogli da ih eutanaziraju. U Zrenjaninu je za dve-tri godine ubijeno čak 4.000 pasa! Nemoguće da su svi bili agresivni ili teško bolesni - kaže Ranković.

Iz istih razloga podneta je prijava i protiv veterinara u prihvatilištu u Požegi, čak je animirana i Veterinarska komora. U momentu kada je prijava podneta, veterinar čak nije ni imao dokumentaciju o ubijenim životinjama, nego ju je izradio naknadno. Iz nje se, naravno, videlo da su sve uspavane životinje bile - agresivne.

Advokati, koji će takođe biti obuhvaćeni GZ-om, pozdravljaju uvođenje pojačane profesionalne odgovornosti, koja u većini zemalja postoji već čitav vek.

- Kao što ćemo među poslednjima uvesti pojačanu profesionalnu odgovornost, tako smo poslednji uveli, pre četiri godine, i osiguranje od rizika u profesiji, i to uz velike otpore - kaže Dragoljub Đorđević, predsednik AKS..

Ovo osiguranje zasada nemaju ni lekari, ni farmaceuti, već samo advokati. Za godišnje premije od 30 do 50 evra, osiguranje pokriva naknadu advokatske greške do 20.000 evra. I to samo ako nije u pitanju gruba greška, odnosno prevara klijenta, kada branilac odštetu plaća - sam.

- U svim regionalnim komorama imamo primere isplate osiguranja nezadovoljnim klijentima koji su bili u pravu. Naravno, ima i tužbi, ali to je ređe. Obično se klijent i branilac sporazumeju - objašnjava Đorđević, i dodaje da bi ovaj pravni standard trebalo da ispoštuju sve profesije zarad veće sigurnosti samih građana.

Ukupno 58 postupaka pokrenuto je pred disciplinskim organima AKS protiv advokata zbog kršenja profesionalne etike tokom prošle godine, a 29 njih je sankcionisano. Prema podacima Komore, šest je izbrisano iz imenika advokata, 21 je platio novčanu kaznu, a dvoje je ukoreno. Spisak onoga zbog čega branioci mogu da odgovaraju pred disciplinskim organima je poduži, a između ostalog podrazumeva i traženje naknade veće nego što propisuje tarifa, nedolično ponašanje prema stranki ili drugom advokatu ili pripravniku, nedostojno ponašanje u privatnom i profesionalnim životu itd.

Uvođenje pojačane profesionalne odgovornosti pozdravljaju i izvršitelji. Po rečima Ivana Miloševića iz Komore izvršitelja oni su već sad rigorozno, trostruko, kontrolisani: od Ministarstva pravde, od suda i od Komore. - Za više od tri godine rada, disciplinska komisija utvrdila je odgovornost za pet izvršitelja. Za troje je izrekla novčanu kaznu, za jednog zabranu obavljanja delatnosti od tri meseca, a jedan je trajno razrešen. 

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, B. Radivojević, 13.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija