Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: NARODNA BANKA SRBIJE NE NAPLAćUJE NAKNADU U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PODATAKA KOJE OD NJE TRAżE PRIVATNI IZVRšITELJI ILI DRUGA ZAKONOM OVLAšćENA LICA ILI ORGANI, A ODNOSE SE NA POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE


Narodna banka Srbije saopštila je da ne naplaćuje naknadu u vezi s dostavljanjem podataka koje od nje traže privatni izvršitelji ili druga zakonom ovlašćena lica ili organi, a odnose se na postupak prinudne naplate. Dostavljanje tih podataka predstavlja obavezu Narodne banke Srbije propisanu Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014), pa nije ni predviđena naplata naknade.

Narodna banka Srbije dodaje i da ne vrši prinudnu naplatu na računima građana – fizičkih lica, jer je Odlukom o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta ("Sl. glasnik RS", br. 14/2014) propisano da se prinudna naplata sprovodi samo na računima pravnih lica i preduzetnika, odnosno fizičkih lica koja obavljaju privrednu delatnost.

S obzirom na te činjenice Narodna banka Srbije ne može da utiče na visinu troškova koje u postupku prinudnog izvršenja naplaćuju privatni izvršitelji, dodaje se u saopštenju NBS.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 14.12.2015.
Naslov: Redakcija