Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU: BIćE MOGUćE OSNIVANJE I DOMAćIH INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA


NBS je uputila u skupštinsku proceduru i predlog izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011 i 119/2012), kojim bi od 1. oktobra 2015. našim rezidentima bilo omogućeno da platni promet sa inostranstvom obavljaju i preko domaćih institucija elektronskog novca i platnih institucija, a ne samo preko stranih institucija elektronskog novca, što je sada već moguće.

Predlagač zakona je naveo da su izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju, koje treba da stupe na snagu 1. oktobra naredne godine, bile neophodne kako bi se uskladila i omogućila nesmetana primena novog Zakona o platnim uslugama.

Povodom nedoumica oko prijema novca iz inostranstva preko "Pej pala" (PayPal), u NBS su objasnili da nije tačno da će se zakonski uslovi za prijem novca preko "Pej Pala" stvoriti tek od 1. oktobra 2015. godine, jer oni već postoje u ovom trenutku.

Nijedno slovo Zakona o deviznom poslovanju se neće promeniti u tom pogledu, kažu u NBS.

Takođe, u NBS su istakli da će predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju biti omogućeno osnivanje i poslovanje domaćih institucija elektronskog novca od 1. oktobra 2015. godine.

Platni promet sa inostranstvom domaća fizička lica moći će da obavljaju i preko platne institucije i javnog poštanskog operatora koji ima ovlašćenje da pruža tu vrstu usluga.

Predloženim izmenama i dopunama pojedine odredbe Zakona o deviznom poslovanju se preciziraju da bi se Javnom preduzeću PTT Srbija omogućilo da u skladu sa zakonom obavlja menjačke poslove i učestvuje u platnom prometu sa inostranstvom u meri u kojoj pruža platne usluge u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge.

Za kršenje ovog zakona predviđene su novčane kazne od 100.000 do dva miliona dinara, za izdavaoce elektronskog novca sa sedištem u Republici Srbiji.

Izvor: Tanjug, 14.12.2014.