Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVIDENCIJA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI: Ceo posao bi trebalo da se završi do kraja godine, korišćenjem digitalne platforme GeoSrbija na kojoj se nalaze digitalni katastarski planovi, ortfoto i satelitski snimci


Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Republički geodetski zavod započeli su saradnju na usklađivanju podataka koji su upisani u katastar nepokretnosti sa faktičkim stanjem na terenu.

Tom korekcijom u katastru doći će se do tačnih podataka o površini poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, navedeno je u saopštenju.

"Po završetku projekta Republika Srbija će u katastaru imati autoritativne podatke i tačnu evidenciju državnog zemljišta. Ceo posao bi trebalo da se završi do kraja godine, korišćenjem digitalne platforme GeoSrbija na kojoj se nalaze digitalni katastarski planovi, ortfoto i satelitski snimci", rečeno je.

Kako je objašnjeno do sada su se u te površine ubrajale i one koje na terenu to nisu bile, kao što je slučaj sa parcelama pod šumom te su upravo ti, neusklađeni, podaci činili popis i evidenciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, "gotovo nemogućim zadatkom".

Navodi se da kroz taj projekat Uprava za poljoprivredno zemljište dostavlja RGZ podatke o stanju na terenu kako bi se u službama za katastar nepokretnosti izvršila provera upisa.

"Po potrebi, uradiće se i ispravka načina korišćenja zemljišta, odnosno kulture. Kroz saradnju između Uprave i RGZ-a biće ažurirani podaci za čak 150.000 hektara", navodi se i dodaje i da je dogovoreno da se najpre pristupi korekciji podataka o parcelama na kojima se na terenu nalaze šume, a u katastru se vode kao poljoprivredno zemljište.

Nakon identifikacije svih parcela koje se na terenu nalaze pod šumom i korekcije podataka u katastru nepokretnosti, upravljanje tim površinama bi trebalo da bude preneto javnim preduzećima koja su zadužena za gazdovanje šumskim dobrom.

Izvor: Vebsajt RTV, 14.11.2018.
Naslov: Redakcija