Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKONI O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI: Od 1. januara 2022. godine obavezne E-fakture


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019) i Zakon o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019) kojima se podiže nivo kvaliteta finansijskog izveštavanja u Srbiji, što je jedan od preduslova za stvaranje boljeg poslovnog ambijenta u zemlji, za podsticaj razvoju domaće privrede i privlačenje potencijalnih stranih investicija.

Zakon o računovodstvu predviđa da će e-fakture biti obavezne od 1. januara 2022. godine. Takođe, Zakon podrazumeva i uvođenje sertifikata za obavljanje tog posla.

Kada je reč o regulisanju računovodstvenih usluga, Komora ovlašćenih revizora će izdavati dozvole pravnim licima i preduzetnicima za rad, dok će Registar voditi Agencija za privredne registre.

Registar pružalaca računovodstvenih usluga početi sa radom 01. januara 2021. godine.

Pravna lica, odnosno preduzetnici koji pružaju računovodstvene usluge - u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona u obavezi da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona.

Ukida se obaveza sastavljanja i dostavljanja dva seta izveštaja, za statističke i druge potrebe i finansijske izveštaje, Agenciji za privredne registre.

Zakonom o reviziji regulisano je da javni nadzor nad obavljanjem revizije i kontrole kvaliteta nad radom revizorske struke obavlja Komisija za hartije od vrednosti.

Izricanje mera će biti kraće, a bilo je slučajeva da proces traje i preko šest meseci od započinjanja procesa u okviru Komore ovlašćenih revizora.

Zakonom o reviziji prihvata se preporuka 28 MANIVALA za izmenu postojeće regulative u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim i fizičkim licima i njihovim povezanim licima, kao i saradnicima da budu osnivači i vlasnici društava za reviziju.

Rok za usklađivanje društava za reviziju je godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona, uz obavezu da obaveste komisiju i komoru o tome, dok rok za brisanje izrečenih mera iz registra počinje da teče od dana izricanja mere u skladu sa postojećim Zakonom o reviziji.

Zakonom se prihvata preporuka 28 MANIVALA za izmenu postojeće regulative u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim i fizičkim licima i njihovim povezanim licima, kao i saradnicima da budu osnivači i vlasnici pravnih lica i preduzetnika koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga.

Izvor: Vebsajt RTV, 10.10.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija