Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ADVOKATSKA AKADEMIJA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE: Raspored specijalističkih predavanja i radionica za advokate i advokatske pripravnike


U okviru Katedre za krivično pravo Advokatske akademije Advokatske komore Srbije za advokate i advokatske pripravnike organizuju se specijalistička predavanja i radionice.

Zainteresovani za prisustvo predavanjima mogu se prijaviti do jedan dan pred predavanje putem e-mail adrese: a.k.srbije@gmail.com, sa napomenom za koja predavanje se prijavljuju.

Specijalistička predavanja - radionice:

1. 18.10. u 17 h NIŠ - DNK veštačenje kao dokaz u krivičnom postupku - Prof. Dr. Oliver Stojković - Institut za sudsku medicinu

2. 21.10 - Beograd 17:30 - Advokat Vladimir Hrle - primena međunarodnih konvencija u postupku izručenja - ekstradicije

3. 25.10.2019. godine Beograd - Advokat Vladimir Marinkov - čl. 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima - sloboda izražavanja na internetu

4. 28.10. Beograd 17:30 h - Advokat Nataša Jovičić - Postupak prema maloletnim učiniocima krivičnih dela

5. 04.11.2019 Beograd 17:30 - Advokat Tijana Kostić - Porodično nasilje

6. 11.11.2019. god – 17:30 h - Advokat Maja Atanasković - Angažovanje stručnih savetnika u krivičnim postupcima

7. 18.11.2019. Beograd 17:30 h - Advokat Miro Orović - Veštine pisanja

8. 02.12.2019. god. Beograd 17:30 h - Advokat Vladimir Marinkov - Visoko - tehnološki kriminal

9. 09.12.2019. god. - 17:30 h - Glavni pretres - veštine zastupanja - Advokat Dr Veljko Delibašić i Advokat Jasmina Mikić

10. 16.12.2019. god u 17:30 h - Advokat Dušan Ignjatović - čl. 6 (pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

11. 23.12.2019. god. - 17:30 h - Advokat Aleksandar Popović i Advokat Jugoslav Tintor - Primena zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 10.10.2019.
Naslov: Redakcija