Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPUĆEN JAVNI POZIV OPŠTINAMA I GRADOVIMA ZA PRIJAVU PROJEKATA U OKVIRU PILOT-PROJEKTA “PODRŠKA U USPOSTAVLJANJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA”: Jedinstveno upravno mesto je jedan šalter, jedna kancelarija ili e-portal, putem kojih se građani obraćaju upravi kada imaju potrebu da završe neki posao i tako ostvare neko svoje pravo


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije uputilo je javni poziv opštinama i gradovima za prijavu projekata koje će to ministarstvo finansirati u okviru pilot-projekta “Podrška u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta”.

U saopštenju se navodi da jedinstveno upravno mesto nije ništa drugo nego jedan šalter, jedna kancelarija ili e-portal, putem kojih se građani obraćaju upravi kada imaju potrebu da završe neki posao i tako ostvare neko svoje pravo.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić, objasnio je da je osnovna ideja da jedinstveno upravno mesto postane most između građana i uprave, jedinstvena pristupna tačka za komunikaciju građana sa svim organima sa kojima bi oni inače morali direktno da stupe u kontakt kako bi ostvarili neko svoje pravo.

"Zahvaljujući jedinstvenom upravnom mestu, građani će moći da na jednom mestu podnesu svoje zahteve, dobiju sve relevantne informacije i da nakon efikasne saradnje svih relevantnih organa za konkretan postupak, a u komunikaciji sa samo jednim organom, odnosno službenikom, dobiju i odgovarajuće rešenje, potvrdu i slično", naveo je Ružić.

On je istakao da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastoji da kroz ovaj pilot-projekat sa 52 miliona dinara podrži do pet lokalnih samouprava, a sredstva za podršku odobravaće se kandidatima bespovratno.

Pre nego što se jedinstveno upravno mesto uvede kao model u sve opštine, potrebno je da se, radi formulisanja i optimalnog uređenja bližih uslova, kriterijuma i merila koji se primenjuju u postupku određivanja jedinstvenog upravnog mesta, kao i načina saradnje nadležnih organa u vezi sa postupanjem i obavljanjem poslova, čitav mehanizam testira i u nekoliko oglednih lokalnih samouprava.

Opštine koje budu podržane u okviru pilot-programa moraće da obezbede učešće od 10 odsto, a sredstva mogu da koriste za opremanje jedinstvenog upravnog mesta, nabavku neophodnih tehničkih sredstava, podršku u osnivanju jedinstvenih upravnih mesta - nova sistematizacija i organizacija, obuke za službenike i drugo, ističe se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 14.10.2018.
Naslov: Redakcija