Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUGA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI SAZVANA ZA 16. OKTOBAR 2018. GODINE: Na dnevnom redu predlozi zakona o građevinskim proizvodima, izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe i pomorskoj plovidbi


Predsednica Narodne skupština Republike Srbije sazvala je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja za utorak, 16. oktobra, sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu je Predlog zakona o građevinskim proizvodima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015), Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015 i 66/2015 - dr. zakon), koje je podnela Vlada Republike Srbije.

Narodni poslanici razmatraće Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016), Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015), Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018 i 44/2018 - dr. zakon), koje je podnela Vlada.

Narodna skupština razmotriće Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013 i 18/2015), Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011, 104/2013, 18/2015 i 113/2017 - dr. zakon), Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata, koje je podnela Vlada.

Sednica će se održati u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13, u velikoj sali.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 14.10.2018.
Naslov: Redakcija