Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

KAKO MOŽEMO PRIJAVITI PORESKOJ UPRAVI LICE KOJE NE IZDAJE FISKALNE RAČUNE I NE PLAĆA POREZE?


Sve one koji ne poštuju zakon i izbegavaju plaćanje poreza i drugih javnih prihoda možete prijaviti podnošenjem zahteva za kontrolu nadležnoj filijali Poreske uprave prema prebivalištu fizičkog lica, odnosno prema sedištu pravnog lica. Zahtev za kontrolu se može predati i Centrali Poreske uprave u Beogradu, ulica Save Maškovića 3-5. Registrovana je i adresa na internetu sa nazivom - poreski alarm (http://poreskialarm.gov.rs), na kojoj građani mogu da prijave uočene nepravilnosti u radu poreskih obveznika.

Sve nepravilnosti u vezi sa neizdavanjem fiskalnih isečaka, građani mogu prijaviti i telefonom na brojeve: 011/361 99 00 ili 011/347 90 61.

Prijava koju podnesete može biti anonimna ali je u zahtevu potrebno navesti bar osnovne podatke o tom licu: ime i prezime, adresa prebivališta poreskog obveznika, odnosno naziv pravnog lica i njegovo sedište.

Izvor: