Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKLJUČENA PRVA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI: Usvojeno više predloga zakona


U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je, većinom glasova narodnih poslanika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i očuvanja prirode, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju afričko-evroazijskih migratornih ptica vodenih staništa, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o održivom transportu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju populacija slepih miševa u Evropi, koje je podnela Vlada.

Narodna skupština je, u Danu za glasanje, usvojila i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu, kao i dva predloga odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, pet predloga odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Somboru.

U Danu za glasanje Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Rezultati glasanja:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, u celini

2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i očuvanja prirode

3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju afričko-evroazijskih migratornih ptica vodenih staništa

4. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o održivom transportu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata

5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju populacija slepih miševa u Evropi

6. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu

7. Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

8. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

9. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije (SRS)

10. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije (SRS)

11. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije (SDPS)

12. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije (DJB)

13. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Somboru

14. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije (SNS)

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine, Veroljub Arsić, zaključio je Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 14.10.2018.
Naslov: Redakcija