Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVEZIVANJE STAŽA ZA RADNIKE PREDUZEĆA U PROCESU PRIVATIZACIJE MOGUĆE SAMO DO KRAJA 2015. GODINE


Vlada Republike Srbije donela je 18. juna 2015. godine zaključak kojim se predviđa da se iz budžetskih sredstava pojedinim kategorijama zaposlenih i bivših zaposlenih uplati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i to u preduzećima koja se nalaze u postupku privatizacije, koja su 2015. godine otišla u stečaj kao i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Ministri za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i privrede pozvali su zaposlene i bivše zaposlene u preduzećima koja su u procesu privatizacije da iskoriste mogućnost povezivanja radnog staža i prijave se za socijalni program do kraja 2015. godine.

S obzirom na to da će privatizacija tih preduzeća biti završena do kraja 2015. godine ta mogućnost im neće biti na raspolaganju u 2016. godini, naveli su oni.

Država je prihvatila da reši taj problem, ali završetkom procesa privatizacije to više neće biti moguće, ocenili su učesnici okruglog stola "Praznine u stažu zbog neplaćanja doprinosa za PIO i povezivanje staža prema zaključcima Vlade Republike Srbije" u Privrednoj komori Srbije (PKS).

Ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja istakao je da je to prilika da radnici i rukovodstva u tim preduzećima iskoriste svoja prava, jer država kada završi proces privatizacije za ovih 536 preduzeća više neće biti u obavezi da povezuje staž ili obezbeđuje socijalni program, dodajući da za rešenje ovog pitanja treba da se obrate PIO fondu.

PIO fond je za poslednjih devet meseci povukao 9,9 milijardi dinara manje iz budžeta, jer je povećana naplata doprinosa, rekao je ministar i istakao da je naplata doprinosa porasla za 5,6 odsto, odnosno da je broj zaposlenih koji uplaćuju doprinose porastao za 56.000.

Ministar privrede je naglasio da je do 9. oktobra 2015. godine 112 zaposlenih završilo proces povezivanja radnog staža i za tu namenu je iz budžeta isplaćeno 29,2 miliona dinara.

On je naglasio da je više od 60 odsto preduzeća, koja se nalaze u postupku privatizacije, prijavilo da ima dug po tom osnovu.

Ministar je rekao da će do kraja godine 95 odsto privatizacije biti završeno, a uslaskom u 2016. godinu cilj će biti uvođenje ekonomije u racionalne, održive i tržišne principe. "Ubuduće neće biti moguće da preduzeća ne plaćaju obaveze već će morati da se ponašaju prema tržišnim pricipima kao i privatne kompanije", dodao je ministar.

Direktorka Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Dragana Kalinović, rekla je da svi zaposleni koji su radili u tim preduzećima i otišli u penziju, a sami sebi iplaćivali staž takođe su obuhvaćeni zaključkom Vlade Republike Srbije o povezivanju staža, ali pod uslovom nisu uputili tužbe ili preko suda tražili svoja potraživanja iz radnog odnosa. Njima će, kako je navela, ta sredstva biti refundirana.

Predsednik PKS, Marko Čadež, naglasio je da će rešavanje tog problema olakšati poziciju preduzeća, jer će ih rasteretiti bar dela duga prema radnicima i uvećati šanse da dođu do novih vlasnika.

Cilj reformi je da se privredi pomogne ne samo u savladavanju problema u svakodnevnom psolovanju, već i podizanju kapaciteta, jačanju konkurentnosti i produktivnosti, rekao je Čadež.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 14.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija