Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA: SMANJENJE DNEVNICA DRżAVNIM SLUżBENICIMA ZA PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU STVORILO JE PROBLEM PRIVATNOM SEKTORU, KOJI ćE PLAćATI POREZ NA DOHODAK GRAđANA UKOLIKO żELI DA SVOJIM ZAPOSLENIMA ISPLATI DNEVNICE VEćE OD ONIH KOJE JE DRżAVA PROPISALA ZA SVOJE SLUżBENIKE


Vlada Republike Srbije usvojila je 6. oktobra 2015, godine izmene i dopune Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst, 84/2014 i 84/2015 - dalje: Uredba), kojom su državnim činovnicima smanjene dnevnice za putovanja u zemlji i inostranstvu.

Na ovaj način privatnom sektoru stvorena je obaveza da plaća dodatni porez, ukoliko želi da svojim zaposlenima isplati dnevnice veće od onih koje je država propisala za svoje službenike.

Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn.) propisuje da se ne plaća porez na dohodak građana na "dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa".

Propis koji određuje "neoporezivi iznos dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo" jeste upravo Uredba, u kojoj nakon poslednjih izmena piše: "Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u iznosu od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu".

Više ne postoji razlika u visini neoporezivog iznosa dnevnice za različite zemlje već samo jedna jedinstvena od 15 evra. Zbog toga svi koji isplaćuju dnevnice koje premašuju neoporezivi deo moraju da plate porez od 10 odsto.

Vojvođanski IKT klaster pozvao je Vladu Republike Srbije da meru ograničavanja dnevnica na 15 evra za putovanja u inostranstvo primeni samo u državnoj upravi i da privrednicima omogući da svojim zaposlenima i dalje plaćaju realne troškove u inostranstvu, bez dodatnog oporezivanja.

Vojvođanski IKT klaster je naveo da je Uredbom kojom je maksimalni iznos dnevnica smanjen sa od 30 do 130 evra na 15 evra, drastično smanjena neoporeziva visina dnevnice za službena putovanja u inostranstvo.

"Ukoliko ćete ubuduće isplaćivati dnevnice za inostranstvo u iznosu većem od 15 evra, tada morate na iznos veći od 15 evra obračunati porez u visini od 10 odsto i tek po plaćanju tog poreza moguće je podići dnevnice u gotovini ili ih uplatiti na tekući račun radnika", objašnjava se u saopštenju Klastera.

Ocenjuje se da će takve mere dovesti do negativnih efekata po privredu, jer nema nikakve sumnje da će najviše biti pogođena preduzeća koja često šalju svoje zaposlene na službeni put u inostranstvo, a to su firme koje izvoze, imaju strane partnere i dobro posluju na stranim tržištima.

Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to, između ostalog, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji, kao i za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu.

Neoporezivi iznosi dnevnice za službeni put u zemlji i službeni put u inostranstvo uređeni su Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon), kojim je propisano da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 2.168 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa.

Kada je reč o visini neoporezivog iznosa dnevnice za službeni put u zemlji on je direktno propisan ovim Zakonom u iznosu od 2.168 dinara, tako da je limitiranje iznosa dnevnice za službeni put u zemlji za državne službenike i nameštenike u Uredbi bez uticaja na neoporezivi iznos koji je direktno propisan Zakonom.

Za razliku od dnevnice za put u zemlji, gde Zakon direktno propisuje visinu neoporezivog iznosa, kada je reč o visini neoporezivog iznosa za službeni put u inostranstvo Zakon upućuje na iznos koji je propisan od strane nadležnog državnog organa, a to je iznos koji je propisan Uredbom i glasi: "Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u iznosu od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu."

S obzirom na to da se ovde Zakon oslanja na iznos koji je propisan Uredbom, poslodavci koji nakon stupanja na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, odnosno od 14. oktobra 2015. godine, budu isplaćivali dnevnice za službeni put u inostranstvo u iznosu većem od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu (ovaj iznos se primenjuje za sve države) moraće na razliku da plate porez na zarade u iznosu od 10 odsto.

Direktor Vojvođanskog IKT klastera, Milan Šolaja, navodi da su mnoge knjigovođe već pripremile svoje klijente u privatnom sektoru na ovakvu primenu propisa, kao i da su mnogi u nedoumici. "U tom smislu, imperativ je da se što pre povede javna diskusija i stvar istera na čistac. Mi smo jasno pozvali nadležne da se oglase u slučaju da je potrebno drugačije tumačenje", navodi Šolaja.

Izvor: Vebsajt B92, Jelena Stjepanović, 13.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija