Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Zakon predviđa postojanje spiska mobilnih i fiksnih telefona koje trgovci više neće smeti da pozivaju da bi nudili svoje usluge


Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije usvojili su novi Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021 – dalje: Zakon), a ovaj propis doneće više prava građanima Srbije, i to u onim oblastima u kojima je do sada zabeleženo najviše problema. Jedna od važnih promena za potrošače jeste to da će ih Zakon ubuduće štititi od nasrtljivih trgovaca koji su do sada preko telefona promovisali i prodavali robu i usluge.

Zakon, naime, zabranjuje direktno oglašavanje telefonom, faksom ili elektronskom poštom, bez prethodnog pristanka građana, jer je do sada bilo velikih problema s telemarketingom i uznemiravanjem kupaca.

Oni koji ne žele da dobijaju ovakve pozive moći će da ih zaustave popunjavanjem obrasca kod operatera mobilne ili fiksne telefonije i prijave se u registar “Ne zovi”. Brojevi će biti prosleđeni Ratelu, koji će na svom sajtu objavljivati listu telefonskih brojeva vlasnika koji ne žele da ih trgovci uznemiravaju. Prodavci koji se ne budu obazirali na podatke u registru rizikovaće plaćanje kazne.

U Zakonu se navodi da je “zabranjeno upućivati pozive ili poruke telefonom potrošačima čiji su telefonski brojevi upisani u registar potrošača koji ne žele da primaju pozive i poruke u okviru promocije ili prodaje telefonom”. Registar će biti vođen pri regulatornom telu nadležnom za elektronske komunikacije i sadrži ime i prezime potrošača, jedinstveni matični broj, broj telefona, datum upisa u registar i informaciju da su i dalje na snazi ili opozvane prethodno date saglasnosti za prijem poziva ili poruka u okviru promocije i prodaje telefonom.

Operater elektronskih komunikacija je dužan da upiše ili ispiše podatke u roku od sedam dana od dana prijema zahteva potrošača. Kako je planirano, Ministarstvo trgovine će bliže propisati način upisa i ispisa, uslove i način korišćenja i vođenja registra. Ako je potrošač izričito pristao na oglašavanje telefonom, faksom, elektronskom poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu, trgovac je dužan da pre nego što oglasi određenu robu ili usluge, na jasan i nedvosmislen način, na srpskom jeziku, obavesti potrošača o komercijalnoj svrsi svoje aktivnosti.

U suštini svaki trgovac koji prodaje robu na ovaj način trebalo bi da se pre biranja broja preko registra informiše da li ima pravo na to. Ukoliko se ogluši ili, bez obzira na volju kupca, ipak okrene broj, čini prekršaj. Potrošači u ovom slučaju mogu da se jave tržišnoj inspekciji i podnesu prijavu na osnovu koje se pokreće prekršajni postupak. Ukoliko trgovci i dalje nastave da potrošačima na ovaj način šalju reklamne poruke predviđene su kazne od 50.000 ili 30.000 u zavisnosti od toga da li je reč o pravnom licu ili preduzetniku, a kasnije, ako dođe do sporova, kazne su mnogo veće i kreću se od 300.000 dinara do dva miliona dinara za pravna lica, odnosno od 50.000 do 150.000 dinara za preduzetnike.

Izvor: Vebsajt Politika, Jelica Antelj, 11.09.2021.
Naslov: Redakcija