Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

(NE)ZAKONITOST NAPLATE PREMIJE OSIGURANJA STAMBENOG KREDITA KOD NKOSK OD STRANE BANAKA: Prvostepena presuda Trećeg osnovnog suda u Beogradu, kojom je utvrđena nezakonita naplata premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, razdvojila stavove banaka i Korporacije sa jedne i nezadovoljnih klijenata sa druge strane. Dok se klijenti nadaju da će biti više presuda u njihovu korist, Nacionalna korporacija priprema kontratužbe


Prošle nedelje jedna sudska odluka kojom je naloženo da banka plaća premiju osiguranja za stambene kredite osigurane kod nacionalne korporacije, a ne klijent još više je razdvojila stavove banaka i korporacije sa jedne i nezadovoljnih klijenata sa druge strane. Jedino što se menja je sudska praksa. Dok se građani zaduženi stambenim kreditima nadaju da će biti sve više presuda u njihovu korist i Nacionalna korporacija priprema kontratužbe.

Umesto na šalterima banaka klijenti zaduženi sa stambenim kreditima osiguranim kod Nacionalne korporacije sve više su na šalterima sudova. S.D. koji ima osiguran stambeni kredit kaže da je prilikom sklapanja ugovora doveden u zabludu je nije znao šta potpisuje.

"Mi smo u bankama kao klijenti informisani od strane referenta da smo mi osigurali kredit, da praktično mi plaćamo osiguranje kod Nacionalne korporacije. To je trebalo da stoji u opštim uslovima poslovanja banke koji je trebao da bude sastavni deo ugovora. Nijedan klijent nije dobio opšte uslove poslovanja banke i ja sam se 14 puta obraćao banci da bi dobio polisu ugovora koju sam platio", kaže S.D..

U Nacionalnoj korporaciji kažu da su klijenti čiji su stanovi osigurani dobijali nižu kamatu što je bilo u skladu sa zakonom, a što ne može da predstavlja štetu za korisnike. Naprotiv šta ako se naloži da klijenti vrate razliku u kamatama koju su plaćali po nižoj stopi.

"Korisnici osiguranih stambenih kredita, otplaćuju svoje obaveze po značajno nižim kamatnim stopama, zbog čega na duži vremenski period i ostvaruju značajne finansijske koristi u višestruko većem iznosu od iznosa naplaćene premije", navode u Nacionalnoj korporaciji.

U Udruženju banaka žele da stave tačku na, kako kažu apsurdne, odluke sudova posebno o povraćaju premija. Smatraju da je nedopustivo da neko posle osam godina jednostrano raskida ugovor zbog toga što mu se nešto ne sviđa.

"Temelj na kojem počiva pravni sistem je ugovor i vi ako poništite ugovor, ako ga obesmislite, vi urušavate čitav pravni sistem, sigurnost koju imate u bilo kom poslovnom aranžmanu", kaže Veroljub Dugalić, sekretar Udruženja banaka Srbije.

"Nema narušavanja pravnog sistema nema ni raskida ugovora. Vraćanjem i premija ostaje na snazi. Samo će taj trošak biti trošak banke a ne trošak klijenta s obzirom na veliki benefit koje su banke dobile", kaže Jelena Pavlović iz Centra za zaštitu korisnika bankarskih usluga -CHF Srbija.

U CHF Srbija smatraju da je Nacionalna korporacija stopostotni jemac banci da će joj u slučaju nemogućnosti otplate kredita klijenata štetu nadoknaditi Nacionalna korporacija odnosno država Srbija.

"Radi se o jednoj nepoštenoj ugovornoj odredbi, a takve odredbe su prema Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon) ništavne", kaže Jelena Pavlović.

Kako se nezvanično saznaje Nacionalna korporacija pokreće na desetine krivičnih prijava protiv klijenata kojima su oduzeti stanovi zbog prestanka otplate kredita uglavnom u švajcarcima.

Kako korporacija osigurava 75 odsto vrednosti osigurane nekretnine to nije dovoljno da se pokrije razlika između vrednosti kredita i prihoda od prodaje stana pa se tužbom želi nadoknada razlike.

Izvor: Vebsajt RTS, Dragan Stojev, 14.09.2017.
Naslov: Redakcija