Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA U SRBIJI: Zakonom će biti predviđeno formiranje registra kvalifikacija na osnovu koga će obrazovne institucije menjati svoje nastavne programe


Radna grupa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja radi na izradi Nacrta zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji (NOKS) kojim treba da se formira registar kvalifikacija na osnovu koga će obrazovne institucije menjati svoje nastavne programe, rečeno je na prvoj sednici Međuministarske radne grupe za uspostavljanje i implementaciju NOKS.

Pomoćnica ministra prosvete Vesna Mandić je navela da je prvi Nacrt tog zakona gotov i da će uskoro biti predstavljen. Ona je rekla da se na nacionalnom okviru radilo u proteklih 10 godina uglavnom u okviru projektnih inicijativa, dodajući da je u radnu grupu sada uključena 21 institucija jer Ministarstvo prosvete ne može samo da završi taj posao.

Radna grupa će raditi i na nacionalnom akcionom planu koji treba da jasno definiše uloge svih institucija.

Mandić je upozorila na neusklađenost ponude i potražnje na tržištu radne snage i kao prioritetni zadatak navela razvijanje akcionog plana kao glavnog nacionalnog dokumenta.

Štefan Hudolin iz delegacije Evropske unije u Srbiji je rekao da je EU uložila 25 miliona evra u modernizaciju obrazovnog sistema u Srbiji.

EU je u saradnji sa Srbijom definisala ključne prioritete koje će podržati, rekao je on navodeći da su to usvajanje Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija, uspostavljanje sektorskih veća, izradu profila radi sticanja uvida u stanje u određenim sektorima i povezivanje tih informacija sa razvojem kvalifikacija, politikom upisa i razvojem mreže obrazovnih ustanova kao i razvoj koncepta socijalnog partnerstva.

Ovo je ključni trenutak za približavanje sistema obrazovanja i tržište rada, rekao je Hudolin.

Izvor: Vebsajt Danas, 13.09.2017.
Naslov: Redakcija