Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA I O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA


Kancelarija za ljudska i manjinska prava redovno prati sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, saopštila je direktorka Suzana Paunović i dodala da je 63 odsto dospelih aktivnosti za ovaj izveštajni period realizovano ili se uspešno realizuje.

Otvarajući sastanak povodom predstavljanja Četvrtog izveštaja o sprovođenju tog Akcionog plana, Paunović je navela da od 74 nosilaca aktivnosti njih 13 nije dostavilo svoje priloge, od čega je sedam saveta nacionalnih manjina.

Paunović je navela da će resorni ministri na vladinom Savetu za nacionalne manjine dati informaciju o sprovedenim i planiranim aktivnostima.

Ona je podsetila da je Kancelarija nastavila sa unapređivanjem sistema izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana i da Izveštaj sadrži i podatke o sprovođenju aktivnosti na lokalnom nivou.

U proces izveštavanja je, kako navodi, uključeno i 76 jedinica lokalne samouprave i 53 saveta za međunacionalne odnose.

Ona je najavila da će se u narednom periodu Kancelarija usredsrediti na dalje unapređenje sistema praćenja Akcionog plana, ističući da će se nastaviti sa podrškom svim osobama koje učestvuju u procesu izveštavanja, radi unapređenja njihovog rada i međusobne saradnje.

Paunović je najavila da će tokom ovog meseca biti održane obuke širom Srbije za kontakt osobe iz jedinica lokalnih samouprava.

Kako je saopšteno iz Kancelarije, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak rekao je da ministarstvo u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina radi na izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ("Sl. list SRJ", br. 11/2002, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dr. zakon i 97/2013 - odluka US) i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014).

Oko 60 učesnika skupa je konstatovalo da je, zahvaljujući sprovedenim obukama, poboljšan kvalitet samog izveštavanja, navodi se u saopštenju i napominje da su sastanku prisustvovali predstavnici državnih organa i institucija, nezavisnih tela, međunarodnih organizacija i nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Izvor: Vebsajt RTV, 13.09.2017.
Naslov: Redakcija