Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU: NACRT ZAKONA PREDVIđA DA SE ELEKTRONSKOM DOKUMENTU NE MOžE OSPORITI PUNOVAžNOST I DOKAZNA SNAGA SAMO ZATO šTO JE U ELEKTRONSKOM OBLIKU. OVA ODREDBA U NAčELU OBEZBEđUJE DA SE ELEKTRONSKI DOKUMENTI PRIZNAJU KAO I PAPIRNI. NACRTOM ZAKONA UVODE SE USLUGE ELEKTRONSKOG POTPISA "U KLAUDU", TE PREPORUčENE ELEKTRONSKE DOSTAVE


Cilj Nacrta zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju je da se omogući i podstakne brže i efikasnije poslovanje i smanjenje troškova poslovanja, da se razvije tržište usluga od poverenja, da se modernizuje i učini efikasnijim rad organa javnih vlasti i privrednih subjekata, da se građanima omogući lakši i sigurniji pristup uslugama organa javne vlasti i drugih subjekata, kao i da se omogući pouzdano čuvanje elektronskih dokumenata.

Pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija za informaciono društvo, Sava Savić, naglašava da Nacrt zakona predviđa da se elektronskom dokumentu ne može osporiti punovažnost i dokazna snaga samo zato što je u elektronskom obliku. Ova odredba u načelu obezbeđuje da se elektronski dokumenti priznaju kao i papirni.

Donošenjem ovog Zakona, kako je istakao pomoćnik ministra za informaciono društvo, čini se korak dalje u pravnom uređivanju elektronskog poslovanja i uređivanje onih pitanja koja su bitna za praksu odnosno funkcionisanje elektronskog poslovanja u stvarnosti.

Nacrtom zakona uvodi se i nova usluga, a to je usluga elektronskog potpisa "u klaudu" (oblaku).

"Potpisnik više neće morati da ima sredstvo za formiranje elektronskog potpisa (karticu) sa sobom, već će elektronskom potpisu moći da pristupi onlajn", rekao je pomoćnik ministra.

Nacrt zakona uređuje uslugu preporučene elektronske dostave, koja će omogućiti da se pouzdano može odrediti da je određena elektronska poruka, odnosno elektronski dokument, primljena i dostavljena, kao i vreme prijema i dostave.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se do 30. septembra 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 13.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija