Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVOSUDNA AKADEMIJA: ZAVRšNE RADIONICE ZA PRIMENU KOMUNIKACIONE STRATEGIJE U JAVNIM TUžILAšTVIMA


U okviru godišnjeg programa obuke Pravosudne akademije, za oblast PR i komunikaciju, do kraja 2016. godine, su planirane još 4 radionice čime će biti završen ciklus od ukupno 12 obuka, za portparole javnih tužilaštava sa područja cele Srbije za ovu tekuću godinu.
 Ove obuke, održaće se po sledećem rasporedu:
•    19. septembar, 2016. za portparole javnih tužilaštava sa područja niške apelacije
•    29. septembar, 2016. za portparole javnih tužilaštava sa područja beogradske apelacije
•    04. oktobar, 2016. za portparole javnih tužilaštava sa područja novosadske apelacije
•    11. oktobar 2016. za portparole javnih tužilaštava sa područja kragujevačke apelacije
Na ovim radionicama, portparoli će predstaviti rezultate primene svih mera u okviru Komunikacione strategije, a koje su predvideli za realizaciju u okviru svojih tužilaštva. Razgovaraće se o uspešnim rezultatima, kao i o aktivnostima u okviru kojih je bilo poteškoća u realizaciji, sa ciljem da se i one unaprede. Svaki portparol će pripremiti kraću prezentaciju i o svim aktivnostima. Potom će se voditi grupna diskusija i debata.
Od portparola javnih tužilaštava takođe je zatraženo da pored ovoga, razmisle i predlože modele za sprečavanje tzv. "curenja informacija" za koje misle da bi bili najefikasniji za njihovo tužilaštvo. Cilj je da se prikupe najbolje ideje i da se na osnovu toga predvidi konačna strategija za sprečavanje "curenja informacija" što će biti cilj za sledeću godinu.
Radionicama rukovode, Mirjana Golubović, Pravosudna akademija, Milica Ljubičić koordinator za sprovođenje Komunikacione strategije, Tomo Zorić, sekretar Republičkog javnog tužilaštva i Bruno Vekarić, zamenik specijalnog tužioca za ratne zločine.

Izvor: Vebsajt Pravosudne akademije, 14.09.2016.