Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: OSMA REDOVNA SKUPšTINA KOMORE ZAKAZANA ZA 24. SEPTEMBAR 2016. GODINE - DONOšENJE STATUTA AK BEOGRADA, RAZMATRANJE NACRTA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOćI


Advokatska komora Beograda zakazala je Osmu redovnu skupštinu Advokatske komore Beograda za 24. septembar 2016. godine, koja će se održati u Centru Sava u Beogradu, Milentija Popovića 9, sa početkom u 11 časova.
Između ostalog na dnevnom redu će se naći:
•    donošenje Statuta AK Beograda;
•    razmatranje Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 13.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija