Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENE ZAKONA O REHABILITACIJI: AGENCIJA ZA RESTITUCIJU TRAžI DA SE ONEMOGUćI SUDSKA REHABILITACIJA DIREKTNIH POčINILACA RATNIH ZLOčINA U DRUGOM SVETSKOM RATU. AGENCIJA JE U SVOJOJ DOSADAšNJOJ PRAKSI ODBIJALA ZAHTEVE ZA VRAćANJE IMOVINE LICA, BIVšIH VLASNIKA, ZA KOJE JE NESPORNO UTVRđENO DA SU BILA PRIPADNICI OKUPACIONIH SNAGA, BEZ OBZIRA NA ODLUKU O REHABILITACIJI


Agencija za restituciju uputila je dopis Ministarstvu pravde u kojem je ukazala na potrebu izmene Zakona o rehabilitaciji ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011), kako ubuduće ne bi, iz procesnih razloga, bila rehabilitovana lica koja su bila pripadnici okupacionih snaga.

- U dosadašnjem radu Agencije, iz pribavljenih odluka o rehabilitaciji bivših vlasnika konfiskovane imovine, utvrđeno je da su sudovi u određenom broju slučajeva rehabilitovali lica koja su nesporno bila pripadnici okupacionih snaga. To proizilazi iz obrazloženja navedenih odluka u kojima se tačno navode nazivi vojnih jedinca kojima su pripadali, imena i prezimena žrtava, vreme i mesto izvršenja zločina i slično. Članom 5. Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013, 142/2014 i 88/2015 - odluka US) propisano je da pravo na vraćanje ili obeštećenje nema lice koje je bilo pripadnik okupacionih snaga koje su delovale na teritoriji Republike Srbije, za vreme Drugog svetskog rata, kao ni njegovi naslednici - kaže direktor Agencije, Strahinja Sekulić.

Upravo zato Agencija je u svojoj dosadašnjoj praksi odbijala zahteve za vraćanje imovine lica, bivših vlasnika, za koje je nesporno utvrđeno da su bila pripadnici okupacionih snaga, bez obzira na odluku o rehabilitaciji.

Agencija je, prema Sekulićevim rečima, do sada pre donošenja odluke o vraćanju konfiskovane imovine, pribavljala od nadležnih službi - Arhiva Srbije, Arhiva Vojvodine i Vojnog arhiva - podatke o licima koja su bila pripadnici okupacionih snaga za vreme Drugog svetskog rata, i u skladu sa tim donosila odluke.

U narednom periodu će iz Arhiva Jugoslavije, tačnije priređivača Jovana Popovića, biti pribavljene četiri knjige pod nazivom "Dokumenti istorije Jugoslavije: Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz drugog svetskog rata" koje sadrže i spiskove pripadnika okupacionih snaga za koje je Državna komisija utvrdila da su ratni zločinci i spisak pripadnika okupacionih jedinica i civilne vlasti koji su od strane Komisije Ujedinjenih naroda za ratne zločine proglašeni za ratne zločince ili osumnjičeni za ratne zločine u toku II svetskog rata.

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013, 142/2014 i 88/2015 - odluka US)

Pravo na vraćanje imovine ili obeštećenje

Iz Člana 5

Pravo na vraćanje imovine ili obeštećenje nema:

3) lice koje je bilo pripadnik okupacionih snaga koje su delovale na teritoriji Republike Srbije, za vreme Drugog svetskog rata, kao ni njegovi naslednici.

Izvor: Vebsajt Blic, M. R. Petrović, 13.09.2016.
Naslov: Redakcija