Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: PO IMENOVANJU POMOćNIKA MINISTRA PROSVETE ZA VISOKO OBRAZOVANJE BIćE FORMIRANA POSEBNA RADNA GRUPA KOJA ćE PRIPREMITI IZMENE ZAKONA


Studenti Beogradskog univerziteta i ovu školsku godinu započinju protestima na platou ispred Filozofskog fakulteta. Oni zahtevaju da nadležni sa njima razgovaraju i da se pokuša pronalaženje sistemskog rešenja studentskih problema. Na platou ispred Filozofskog fakulteta 13. septembra 2016. godine su protestovali studenti i članovi Studentskog parlamenta.

Studentski problemi se tiču upisa u novu školsku godinu i potrebnog broja poena, povećanja broja ispitnih rokova na šest, na godišnjem nivou, produžetka godine za sve studente koji su na završnoj godini studija bili "na budžetu", produženja roka za završetak studija starim studentima za još dve godine, ali i toga da svi ovi zahtevi budu uvršteni u izmene Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015 - dalje: Zakon).

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mladen Šarečvić, najavio je da će nakon imenovanja pomoćnika ministra za visoko obrazovanje biti formirana posebna radna grupa koja će temeljno pripremiti nove izmene Zakona, a koju će činiti predstavnici Ministarstva, Univerziteta u Beogradu, studentskih tela i organizacija.

Tema sastanka ministra i predstavnika Studentskog parlamenta UB bila je i reevaluacija opterećenja studenata. Predstavnici studenata ukazali su ministru na hitnost i važnost preispitivanja opterećenja studenata i istakli da postoje metodologije koje su studenti spremni da primene i koje će kao rezultat imati precizan podatak koliko radnih sati vredi jedan ESPB na fakultetima u Srbiji.

Predstavnici Studentskog parlamenta UB pozdravili su predlog ministarstva da se studentima koji studiraju po starim programima produži rok za završetak studija, kao predlog da se studenti koji su u tekućoj školskoj godini ostvarili 48 ESPB rangiraju u okviru kvote za finansiranje iz budžeta u školskoj 2016/2017. godini.

Izvor: Vebsajt RTV, 13.09.2016.
Naslov: Redakcija