Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKORO NOVI ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: OBLAST ZAšTITE PODATAKA O LIčNOSTI JE JEDNA OD TEMA U PREGOVARAčKIM POGLAVLJIMA 23 I 24. DONOšENJE NOVOG ZAKONA JE I PREPORUKA IZ EVROPE


Ministarstvo pravde navodi da intenzivno radi na izradi Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i da bi predlog uskoro trebalo da bude završen. Radna grupa se rukovodila preporukama Eurodžasta, a kao polaznu osnovu koristila je model koji je dostavio Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić.

Zaštita podataka o ličnosti je jedna od tema u pregovaračkim poglavljima 23 i 24. Donošenje novog zakona je i preporuka iz Evrope.

Poverenik je ministarstvu još pre 11 meseci dostavio model, koji treba da otkloni manjkavosti aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon).

Poverenik navodi da Zakonom nisu regelisane pojedine oblasti, poput video nadzora, osim odredbi o ovlašćenjima policije u kontroli saobraćaja, oblast biometrije i bezbednosnih provera. Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) propisano je da seobrada podataka uređuje zakonom, a ne podzakonskoim propisima, dodaje Poverenik.

Pre izjašnjavanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Predlog zakona proći će i raspravu u Odboru za ljudska i manjinska prava.

Predsednik ovog skupštinskog Odbora ocenjuje da je model Poverenika vrlo dobar, i da brzina usvajanja zakona, čak i po hitnom postupku, sada zavisi od Vlade Republike Srbije, dodajući da očekuje Predlog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije od 1. oktobra 2015. godine na redovnom zasedanju.

I predsednik Odbora I Poverenik ocenjuju da ovakve zakone nije dobro niti neophodno donositi po hitnom postupku, ali da će biti dobro da Srbija i na taj način dobije dobar zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Izvor: Vebsajt B92, 13.09.2015.