Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK: MINISTARSTVO PRIVREDE KRšI ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAčAJA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, očekuje da Zaštitnik građana, Saša Jankovića, pokrene postupak i preduzimanje mera zbog, kako je naveo, višestrukog kršenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010 - dalje: Zakon) od strane Ministarstva privrede, koje odbija da Transparentnosti Srbija dostavi Ugovor o upravljanju Železare Smederevo.

Reč je o kopiji Ugovora o pružanju usluga upravljanja i savetovanja, koji je Republika Srbija 21. marta 2015. godine potpisala sa Železarom, HPK Menadžmentom i holandskim HPK Inženjeringom, a koji je po nalogu Poverenika od 29. juna 2015. godine, resorno ministarstvo trebalo da dostavi Transprentnost Srbija, uz prethodnu zaštitu podataka o ličnosti.

"Uprkos činjenici da su rešenja Poverenika po Zakonu konačna, obavezujuća i izvršna, Ministarstvo nije postupilo po tom nalogu, niti je to učinilo nakon izrečene dve novčane kazne u ukupnom iznosu od 200.000 dinara", piše u Šabićevom pismu Jankoviću.

Šabić navodi da Minitarstvo privrede nije postupilo po rešenju ni nakon što je 31. avgusta 2015. godine od Vlade Republike Srbije zatražio da, u skladu sa svojom obavezom iz Zakona, obezbedi izvršenje rešenja Poverenika.

Budući da u radnjama odgovornih u Ministarstvu privrede ima elemenata nekoliko prekršaja kažnjivih po Zakonu, Poverenik je o tome 27. jula 2015. godine, obavestio Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, odnosno Upravni inspektorat, da kao organ nadležan za nadzor nad primenom ovog Zakona podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica.

"Nema nikakvih informacija o tome da je ministarstvo, odnosno Inspektorat tim povodom nešto preduzelo", navedeno je Šabić u pismu Jankoviću.

Po oceni Poverenika ovakvo postupanje Ministarstva, višestruko suprotno Zakonu je samim tim u suprotnosti i sa elementarnim načelima dobre uprave, zbog čega, nezavisno od postupanja drugih nadležnih organa očekuje pokretanje postupka i preduzimanje mera iz nadležnosti Zaštitnika građana.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 14.09.2015.