Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENU SETA FINANSIJSKIH ZAKONA: Predlažu se izmene zakona o javnim nabavkama, o porezu na dodatu vrednost, na dobit pravnih lica i na imovinu


Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije, kao najviši tripartitni organ u Republici Srbiji na svojoj 80. sednici, održanoj 13. avgusta 2018. godine, razmatrao je i konsenzusom usvojio sve predloge Unije poslodavaca Srbije za izmene ključnih zakona iz oblasti finansija, i to:

  • Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),
  • Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon),
  • Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn. i 30/2018) i
  • Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 113/2017).

U vezi sa Zakonom o javnim nabavkama, Unija je tražila ukidanje formalizma koji nemaju suštinski značaj za kvalitet ponude i sigurnost realizacije budućeg ugovora, predložila unapređenje dosadašnjih praksi javnih nabavki i usklađivanje ovog propisa sa najnovijim direktivama Evropske unije iz predmetne oblasti, te primeren Vacatio legis.

Kroz izmenu Zakona o porezima na imovinu, usvojeni su predlozi Unije da se istoimeni porez smanji i da se obezbedi njegovo plaćanje na realnu osnovicu, te da se naprave različiti kriterijumi za oporezivanje profitnih i neprofitnih pravnih lica.

U odnosu na obaveze koje proističu iz Zakona o porezu na dodatu vrednost, usvojen je predlog Unije kojim je traženo produženje roka za podnošenje poreske prijave nadležnom poreskom organu, kao i brisanje uslova uzajamnosti refakcije poreza na dodatu vrednost, te pojednostavljenje evidentiranja PDV-a, kroz izmenu novog pravilnika.

Kroz predlog za izmenu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, tražili su poreske olakšice za privredu, i ponovno uvođenje tzv. poreskog kredita za sektor malih i srednjih preduzeća, što je takođe prihvaćeno od strane Socijalno-ekonomskog saveta.

Svakako, Narodna skupština Republike Srbije, kao najviši zakonodavni organ, treba da donese odluku o konačnim rešenjima ovih zakona nakon korekcije od strane Ministarstva finansija, u kom procesu će Unija poslodavaca Srbije biti pravovremeno konsultovana.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca 13.08.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija