Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN PRVI SASTANAK STALNOG TELA ZA PRAĆENJE SLUČAJEVA NAPADA NA ADVOKATE I UNAPREĐENJE KRIVIČNO PRAVNE ZAŠTITE ADVOKATA


U Advokatskoj komori Srbije održan je prvi sastanak stalne radne grupe, koju je osnovala ministarka pravde Nela Kuburović u cilju unapređenja krivično-prave zaštite advokata i sveobuhvatne analize položaja advokata u Srbiji.

Pored predstavnika Ministarstva pravde, radnu grupu čine i predstavnici advokature, Republičkog javnog tužilaštva, zatim Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Vrhovnog kasacionog suda.

Članovi radne grupe informisani su o preduzetim radnjama od strane nadležnih državnih organa, a u vezi sa rešavanjem ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića.

"Iako je Republičko javno tužilaštvo početkom 2017. godine dostavilo Komori podatke o broju i fazi krivičnih predmeta u kojima su advokati nalaze u svojstvu oštećenih, članovi radne grupe usaglasili su se da će se ponovo obratiti tom tužilaštvu kako bi se upoznali sa najnovijim podacima. Razmatrajući krivično-pravnu zaštitu advokata, ti podaci, istakli su članovi radne grupe, neophodni su kako bi se utvrdile moguće izmene postojećeg zakonodavnog okvira ili uvođenje novih krivičnih dela", navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Pored navedenog, članovi radne grupe usvojili su i metodologiju budućeg rada i dogovorili da se sastanci održavaju kontinuirano na nedeljnom nivou, ističe se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Danas, 13.08.2018.
Naslov: Redakcija