Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU: Direktorat civilnog vazduhoplovstva utvrdio da nije bilo povrede zakona u slučaju autističnog putnika kome je onemogućeno ukrcavanje na let


Vanredni inspekcijski nadzor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije pokazao je da 6. avgusta nije bilo propusta u slučaju zabrane ukrcavanja na let autističnom dečaku. Službenici su, piše u saopštenju Direktorata, ispoštovali procedure avio-prevozioca iz priručnika u slučaju prijema na let putnika sa posebnim potrebama, nije bilo povrede Zakona o vazdušnom saobraćaju i Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju. Otac dečaka, ostaje pri tvrdnji da je reč o očiglednoj dikskriminaciji.

- Shodno navedenim procedurama, prilikom registracije putnika za let, službenik koji radi taj posao, dužan je da obavi preliminarnu procenu putnika za let, što je i učinjeno, a zatim je obavešten šef smene zastupnika avio-prevozioca, koji je poštujući navedenu proceduru, zajedno sa putnikom i pratiocem otišao do dežurnog lekara na aerodromu - piše u saopštenju.

Lekar je, navodi se, "utvrdio da putnik u datom trenutku i stanju nije bio spreman za let". U toku vanrednog inspekcijskog nadzora, kako se dodaje, utvrđeno je da rezervacija putnika kome je uskraćeno ukrcavanje nije sadržala informaciju da je reč o putniku sa posebnim potrebama. Putnici, naime, imaju pravo da prilikom rezervacije prijave putovanje i lica sa posebnim potrebama, kako bi takvim licima bili omogućeni uslovi za prihvat i prioritetno ukrcavanje u vazduhoplov.

Otac deteta, ocenio je saopštenje Direktorata "sramotnim", i "činjenično netačnim".

- Ne pominju naziv dokumenta po kom sprovode proceduru koju slede u slučajevima osoba sa posebnim potrebama. Procedura možda postoji, ali nije jasna, nije u skladu sa međunarodnim standardima i oni je se ne drže. I dalje tvrdim da moje dete nije ni agresivno ni opasno po druge, a zakon koji štiti osobe sa posebnim potrebama i invaliditetom kaže da im se može uskratiti putovanje samo u slučaju da ugrožavaju svoj i tuđe živote.

Izvor: Novosti, 13.08.2017.
Naslov: Redakcija