Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ORGANIZUJE OBUKU IZ OPŠTEG UPRAVNOG POSTUPKA


Obuka će se održati 24. i 25. avgusta 2017. godine u Sali 273 na drugom spratu, istočni ulaz palate „Srbija“. Predavač je Željko Čurguz iz Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo

PLAN I PROGRAM:

I dan

08:45– 9:00 Registracija učesnika i otvaranje seminara

09:00 – 10:15 Predstavljanje učesnika i predavača; Ciljevi obuke, agenda i metodi rada

Sesija 1:

-       Strategija upravne reforme u kontekstu evrointegracija Srbije – upoznavanje učesnika sa osnovama Strategije reforme javne uprave u kontekstu evrointegracija Srbije 

-       Podela vlasti i upravna funkcija – upoznavanje učesnika sa konceptom podele vlasti i sadržinom upravne funkcije

-       Diskusija

10:15 – 10:30 Pauza

10:30– 11:45  Sesija 2:

-       Značaj upravnog postupka u okviru upravne reforme – upoznavanje učesnika sa značajem upravnog postupka u okviru upravne reforme,

-       Javni i privatni interes u upravnim stvarima – upoznavanje učesnika sa konceptom ostvarivanja i zaštite javnog i privatnog interesa u upravnim stvarima, praktični primeri,

-       Diskusija

11:45 – 12:00 Pauza

12:00 – 13:15 Sesija 3:

-       Opšti i posebni upravni postupak - upoznavanje učesnika sa karakteristikama opšteg i posebnog upravnog postupka,

-       Učesnici u upravnom postupku – upoznavanje učesnika sa učesnicima u upravnom postupku

-       Diskusija

13:15– 14:00 Pauza za ručak

14:00 – 15:15 Sesija 4:

-       Komunikacija između organa uprave i stranaka u upravnom postupku – upoznavanje učesnika sa standardima u komunikaciji između organa uprave i stranaka

-       Rešenje i zaključak – upoznavanje učesnika sa karakteristikama rešenja i zaključka u upravnom postupku

-       Diskusija/pitanja/sumiranje utisaka

II dan

08:45– 09.00 Registracija učesnika i otvaranje seminara

09:00 – 10:15  Sumiranje prethodnog dana

Sesija 1:

-       Struktura i karakteristike novog ZUPa – upoznavanje učesnika sa strukturom i karakteristikama novog ZUP,

-       Novi koncept „upravne stvari“ – upoznavanje učesnika sa novim konceptom, prema novom ZUP, praktični primeri,

-       Diskusija

10:15 – 10:30 Pauza

10:30– 11:45 Sesija 2:

-       Prikupljanje podataka po službenoj dužnosti i jedinstveno upravno mesto – upoznavanje učesnika sa obavezom prikupljanja podataka po službenoj dužnosti i koncepcija jedinstvenog upravnog mesta

-       Garantni akt i upravni ugovor – upoznavanje učesnika sa konceptom garantnog akta i -upravnog ugovora, primeri

-       Diskusija

11:45 – 12:00 Pauza

12:00– 13:15 Sesija 3:

-       Upravne radnje i pružanje javnih usluga – upoznavanje učesnika sa upravnim radnjama i konceptom pružanja javnih usluga prema novom ZUP

-       Pravna sredstva u upravnom postupku – upoznavanje učesnika sa redovnim pravnim sredstvima – žalbom i prigovorom – u upravnom postupku, kao i sa vanrednim pravnim sredstvima

-       Diskusija

13:15– 14:00 Pauza za ručak

14:00– 15:15 Sesija 4:

-       Upravno izvršenje – upoznavanje učesnika sa upravnim izvršenjem u novom ZUP

-       Inspekcijski nadzor – upoznavanje učesnika sa osnovama inspekcijskog nadzora i inspekcijskog postupka u kontekstu novog ZUP

-       Diskusija/pitanja/sumiranje utisaka

-       Evaluacija obuke 

Prijave za seminar mogu se popuniti ovde

Izvor: Vebsajt službe za upravljanje kadrovima, 14.08.2017.
Naslov: Redakcija