Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ORGANIZUJE OBUKU IZ OPŠTEG UPRAVNOG POSTUPKA


Obuka će se održati 24. i 25. avgusta 2017. godine u Sali 273 na drugom spratu, istočni ulaz palate „Srbija“. Predavač je Željko Čurguz iz Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo

PLAN I PROGRAM:

I dan

08:45 - 9:00 Registracija učesnika i otvaranje seminara

09:00 - 10:15 Predstavljanje učesnika i predavača; Ciljevi obuke, agenda i metodi rada

Sesija 1:

- Strategija upravne reforme u kontekstu evrointegracija Srbije - upoznavanje učesnika sa osnovama Strategije reforme javne uprave u kontekstu evrointegracija Srbije

- Podela vlasti i upravna funkcija - upoznavanje učesnika sa konceptom podele vlasti i sadržinom upravne funkcije

- Diskusija

10:15 - 10:30 Pauza

10:30 - 11:45 Sesija 2:

- Značaj upravnog postupka u okviru upravne reforme - upoznavanje učesnika sa značajem upravnog postupka u okviru upravne reforme,

- Javni i privatni interes u upravnim stvarima - upoznavanje učesnika sa konceptom ostvarivanja i zaštite javnog i privatnog interesa u upravnim stvarima, praktični primeri,

- Diskusija

11:45 - 12:00 Pauza

12:00 - 13:15 Sesija 3:

- Opšti i posebni upravni postupak - upoznavanje učesnika sa karakteristikama opšteg i posebnog upravnog postupka,

- Učesnici u upravnom postupku - upoznavanje učesnika sa učesnicima u upravnom postupku

- Diskusija

13:15 - 14:00 Pauza za ručak

14:00 - 15:15 Sesija 4:

- Komunikacija između organa uprave i stranaka u upravnom postupku - upoznavanje učesnika sa standardima u komunikaciji između organa uprave i stranaka

- Rešenje i zaključak - upoznavanje učesnika sa karakteristikama rešenja i zaključka u upravnom postupku

- Diskusija/pitanja/sumiranje utisaka

II dan

08:45 - 09.00 Registracija učesnika i otvaranje seminara

09:00 - 10:15 Sumiranje prethodnog dana

Sesija 1:

- Struktura i karakteristike novog ZUPa - upoznavanje učesnika sa strukturom i karakteristikama novog ZUP,

- Novi koncept „upravne stvari“ - upoznavanje učesnika sa novim konceptom, prema novom ZUP, praktični primeri,

- Diskusija

10:15 - 10:30 Pauza

10:30 - 11:45 Sesija 2:

- Prikupljanje podataka po službenoj dužnosti i jedinstveno upravno mesto - upoznavanje učesnika sa obavezom prikupljanja podataka po službenoj dužnosti i koncepcija jedinstvenog upravnog mesta

- Garantni akt i upravni ugovor - upoznavanje učesnika sa konceptom garantnog akta i -upravnog ugovora, primeri

- Diskusija

11:45 - 12:00 Pauza

12:00 - 13:15 Sesija 3:

- Upravne radnje i pružanje javnih usluga - upoznavanje učesnika sa upravnim radnjama i konceptom pružanja javnih usluga prema novom ZUP

- Pravna sredstva u upravnom postupku - upoznavanje učesnika sa redovnim pravnim sredstvima - žalbom i prigovorom - u upravnom postupku, kao i sa vanrednim pravnim sredstvima

- Diskusija

13:15 - 14:00 Pauza za ručak

14:00 - 15:15 Sesija 4:

- Upravno izvršenje - upoznavanje učesnika sa upravnim izvršenjem u novom ZUP

- Inspekcijski nadzor - upoznavanje učesnika sa osnovama inspekcijskog nadzora i inspekcijskog postupka u kontekstu novog ZUP

- Diskusija/pitanja/sumiranje utisaka

- Evaluacija obuke

Izvor: Vebsajt službe za upravljanje kadrovima, 14.08.2017.
Naslov: Redakcija