Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTARSTVO FINANSIJA OBJAVILO RADNE VERZIJE PREDLOGA PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI AKCIZA


U Ministarstvu finansija trenutno su u izradi podzakonska akta iz oblasti akciza. Imajući u vidu značaj istih, kako za poslovanje privrednih subjekata, tako i za fiskalni interes Republike Srbije, ministarstvo objavljuje Radne verzije sledećih podzakonskih akata:

Predlog uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića,

Obrazac AM - K

Obrazac ZAM - CA

Obrazac ZAM - K

Predlog uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza,

Predlog uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina,

Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini, načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave,

Obrazac PP OA

Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju,

Obrazac PP OAEL

Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića.

Napomena: Sve PREDLOGE navedenih podzakonskih akata možete pratiti kroz pravnu bazu Paragraf Lex ili na našem sajtu www.paragraf.rs u sekciji Vesti na dan ... NACRTI I PREDLOZI PROPISA

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 10.08.2017.
Naslov: Redakcija