Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENA UREDBE O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE: VLADA OBJASNILA DA OZNAKA "SLUžBENO" NIJE OZNAKA TAJNOSTI


Beograd, 12. avgust 2016. godine - Vlada Republike Srbije saopštila je danas da oznaka “Službeno” koja je uvedena izmenom Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. glasnik RS", br. 80/92 i 45/2016), nije oznaka tajnosti, već da se odnosi na sva akta koja nastanu u radu državnih organa, a koja prema pravilima Evropske unije moraju nositi oznaku "Limite", odnosno "Limited".

Izmenom Uredbe u članu 10. stav 3. predviđeno je da akti i predmeti organa državne uprave, kao i drugih državnih organa koji primenjuju ovu uredbu, a koji sadrže podatke koji nisu određeni kao tajni podaci, ali koji su po svojoj prirodi osetljivi i zahtevaju ograničenu distribuciju, budu označeni oznakom "Službeno".

Rukovanje aktima pod oznakom "Službeno" detaljnije se uređuje Uputstvom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. glasnik RS", 10/93 i 14/93 - ispr.) i Uredbom o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010).

Zaključkom Vlade Republike Srbije o načinu postupanja svih državnih organa u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, određeno je da oznaku “Službeno” nose sva akta koja nastanu u radu državnih organa, a koja prema pravilima Evropske unije moraju nositi oznaku "Limite", odnosno "Limited".

Navedena oznaka ne predstavlja oznaku tajnosti u smislu Zakona o tajnosti podataka ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009), niti se korišćenjem ove oznake može ograničiti pravo bilo kome na informaciju koja je sadržana u dokumentu sa ovom oznakom. Oznaka "Službeno" nije oznaka tajnosti.

Oznaka "Službeno" je internog karaktera i primenjuje se samo unutar državnog organa i označava ko od državnih službenika ima pravo uvida i rukovanja ovakvim dokumentima.

Takođe, oznaka "Službeno" nema nikakvog uticaja ka spolja, prema građanima ili javnosti. Svaki dokument koji nosi ovu oznaku, apsolutno je moguće dobiti kao informaciju od javnog značaja.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 12.08.2016.
Naslov: Redakcija