Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPLATA POREZA I DOPRINOSA NA DOHODAK PO STAROM NA OSNOVU PIB FIRME, A PO NOVOM NA OSNOVU VLASNIKOVOG JMBG


Uvođenjem novih kategorija preduzetnika, kao što su lična zarada i samooporezivanje, došlo je do propisivanja novih računa za uplatu doprinosa i poreza na dohodak, ali i istovremeno korišćenje starih.

Razlika je u dva poziva na broj, po starom to je bio Poreski identifikacioni broj firme, a po novom vlasnikov Jedinstveni matični broj građana.

Rezultat uvođenja novih pravila su brojne grešake u poreskoj evidenciji, tako da veliki broj poreskih obveznika po određenim računima ima prenaplatu, a po drugim ima dug koji im stvara probleme.

Jedan slučaj iz prakse - Na izvodu iz Poreske uprave jasno se vidi da je uplaćen novac knjižen po osnovu jedinstvenog matičnog broja građana, a ista suma je u dugu po osnovu PIB-a. Da apsurd bude veći, iako se sve to vidi u sopstvenoj evidenciji, Poreska uprava preduzećima šalje opomene pred prinudnu naplatu.

Tim povodom RTV je uputio dopis republičkoj Poreskoj upravi.

Zbog očigledne sistemske greške, pojedini preduzetnici sada ne mogu da overavaju zdravstvene knjižice ni sebi ni radnicima, ne mogu da dižu kredite, a njihovi potencijani poslovni partneri stiču utisak da su nepouzdani za saradnju. I tako se energija za očuvanje i unapređenje sopstvenog posla troši na ispravljanje administrativnih nepravdi.

Izvor: RTV